סמינר חנוכה

"באנו חושך לגרש", כבר כ 2000 שנים עברו מאז נס חנוכה אך נדמה שהחושך שגרשו החשמונאים חוזר כל פעם דרך פתח אחר, אותה הגברת בשינוי אדרת.

בסמינר חנוכה נסביר כיצד מדליקים הלכה למעשה ובמיוחד נתמקד בהיבט הפנימי של החג, מהי משמעות ההדלקה וצירופי השמות בהם מתכוונים בהליך ההדלקה, נסביר כיצד להעצים את ההתחברות ל "נס חנוכה" ונבקש להמשיך כוח זה לזמננו אנו.

הסמינר יתקיים ביום שני 16/12/19 20:00-21:30 במרכז מיכאל – בית ללימודי קבלה, אחוזה 117 קומה ב' רעננה.

השתתפות: 30 ש"ח