שינוי מזל

האם ניתן לשנות או להשפיע על הגורל או על המזל? במידה וכן מה אפשר לעשות?

דברי חז"ל, כפי שאמרו במסכת ראש השנה דף טז' ע"ב: "ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן: צדקה, צעקה- תפילה, אך לא תפילה רגילה, אלא היוצאת מהלב, מה שנקרא בפי חז"ל בכינוי צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה."

רבי אלעזר בן פדת הוא סתם רבי אלעזר המובא בתלמוד,  היה עני מרוד. פעם התעלף, וראה בחלום כי הקדוש ברוך הוא שואל אותו אם הוא חפץ שיהפוך את העולם ויברא אותו שוב כדי שאולי יברא במזל של עושר, על כך השיב רבי אלעזר את המשפט הידוע: "כולי האי – ואולי", כלומר כל זה רק בשביל אפשרות שאולי אהפוך להיות עשיר, וענה בשלילה להצעה.

אירועים חשובים בחגי תשרי

פדיון נפש מיוחד בערב ראש השנה –    לחץ כאן

רישום לתפילות ראש השנה במרכז מיכאל –  לחץ כאן

כפרות בערב כיפור –    לחץ כאן

יום כפור בכפר המכבייה –   לחץ כאן