השיעורים יעלו תוך כמה שניות

ראש השנה

ראש השנה מתקרב ואיתו ההזדמנות למהפך בחיים, יום שבו החיים, ילדים ופרנסה נקבעים וניתנים בו.
בתוך חיים יש בריאות הגוף הנפש והרוחניות, במילה "ילדים" כלולות כל הברכות הקשורות לילדים ובתוך פרנסה כלול שפע גשמי ורוחני כלומר לא רק כמה אלא גם איך, האם בסבל או ברחמים, עם ברכה או בלי וכו'.
יש בכוחנו באמצעות העבודה הרוחנית להרחיב את הצינור הרוחני שלנו ויש לנו את היכולת להשפיע ולשנות בראש השנה את הגורל.
כמו שבזרע כלול העץ כולו כן השפעתו של ראש השנה חלה על השנה כולה.
המקובלים שידעו את עוצמת האור המתגלה בראש השנה ואת השפעתו התכוננו החל מחודש אלול בתפילות, כוונות התשובה(מודעות), מדיטציות, כוונות התפילה ותקיעת השופר, ההכנה במטרה למשוך מהעוצמה והתגלות האור שבראש השנה, שפע למען עם ישראל והעולם כולו.
אנו מזמינים אתכם, למען עם ישראל והעולם כולו, ולמען השפע וההגנה הפרטי שלכם ומשפחותיכם, להצטרף למסע הרוחני בדרך המקובלים והמורים הרוחניים: הרשב"י האר"י והרב אשלג ולהגיע לראש השנה לעבודה רוחנית משותפת.

הרב המקובל יהודה אשלג מסביר את מהות חירות היחיד. הרב מקשר את חירות היחיד ל"רצון לקבל" של כל אחד.
הרצון לקבל הוא הכוח שלנו לקבל מה שרוצים, כלומר כוח מושך, אך הוא באותו הזמן גם כוח דוחה, כלומר דוחף מאיתנו את מה שאינו מתאים לאיכות או מידת הרצון לקבל שלנו.
כלומר הרצון לקבל של כל אחד מושך ודוחה, מגביל,  באותו הזמן.
בתלמוד עשר הספירות מוסבר המוסג "רצון פשוט"-שאין בו הבחן מדרגות של קטן וגדול! וכאשר אין הבחן מדרגות מתגלה האחדות ! (תע"ס חלק א' פרק א' סעיף ט')
אך כאשר הרצונות שונים יש "הבחן מדרגות" כלומר פירוד.
מהי משמעות האחדות-נשמה אחת-ואהבת לרעך …? פירושה שהרצון הוא פשוט.
לדוגמא: רבי שמעון והחברים במערת "האדרא" הסיבה שכל הסודות התגלו להם הייתה אהבת החברים!
כלומר למרות שהיה שוני בין האנשים הם התעלו מעל רצון לקבל האישי – האינדיבידואלי לרצון אישי של גילוי הסודות הברכה והתיקון באמצעות אחדות, ללא שפיטה.
מכון שראש השנה מהווה זרע אמיתי לשנה חדשה, כדאי לנו לעשות עבודה פנימית ולהביא את הרצון שלנו להיות רצון פשוט, שכולנו כאחד רוצים ברכה ועל כן לא כדאי לנו להתנהג בדין אחד כלפי השני. להיות בראש אחד למרות שאנו אנשים שונים.
הרצון המשותף לכולנו הוא: להמתיק דין ביום הדין,לקבל ברכה לחיים טובים ובריאות טובה, פרנסה טובה, ילדים מבורכים ובריאים, זוגיות טובה וכ"ו.
ניתן להגיע לכך אך ורק על-ידי עקדת הרצון לקבל לעצמו ולכן לא לחינם יום ראשון של ראש השנה הוא היום בו אברהם אבינו עקד את יצחק.
בראש השנה כאשר אנו מגיעים לסעודה יש מנהג להתחיל את השנה עם סימנים חיוביים, כגון תפוח בדבש.. מסביר המקובל השל"ה הקדוש שעיקר הסימנים הוא בתפילה של האדם על השנה החדשה, כלומר עבודה שבלב. לכן חשוב לזכור שעשרת ימי תשובה כולם מהווים הזדמנות ופתח רוחני לתפילות ובקשות.
כמו כן על מנת לא לעורר דין כדאי לבקש את הבקשות בלשון רבים ולא יחיד, מכוון שיתכן שלנו באופן אישי אין זכות והבקשה תגרום ההפך ממה שאנו רוצים, לכן חשוב להתפלל על הכלל ואנו בתוכם!
דבר נוסף מאד חשוב לתת את הדעת ולא לעורר קטרוג על עצמנו בראש השנה. הכיצד? כאשר אדם רוצה לומר שהוא לא נהג כמו שצריך בשנה שחלפה ואומר למישהו אחר לא התנהגתי בסדר בסיטואציה כזו או אחרת , זה ניקרא וידוי ואסור לו לאדם להתוודות בקול חוץ ממה שמסודר במחזורים באמצע תקיעות השופר. כלומר הזמן להתוודות בפה ובלחש בלבד אך ורק בזמן תקיעות השופר! כל זמן אחר יעורר דין על האדם.
חשבון נפש בלב אפשרי וכדאי כל הזמן.
ובנוסף….
ראש השנה נקרא ראש מכיוון שבזרע, בראש נקבע הכל כאשר הינו "בראש אחד"- באחדות, במדבר סיני התממש מעמד "הר סיני" האחדות של ר' שמעון והחברים גרמה לגילוי "ספר הזוהר" כלומר, אחדות נותנת כוח!!!
הרמב"ם בהלכות משיח וגאולה:
ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא,ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות , ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין" .
"אלא לשום שלום בעולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים .. "
* מלבד כוח של אחדות ואי שפיטת הזולת, בראש השנה יש את י"ג מידות הרחמים העוזרות לנו לעלות מעל הטבע – 13 אחד מעל 12 המזלות המייצגות את הטבע.
* תקיעות השופר עם כוונותיהן מיוחדות לערבב השטן בראש השנה:
תקיעה – כח של אברהם – חסד – נתינה
שברים – דין קשה יצחק – גבורה – לקבל
תרועה – דין רפה דוד – מלכות – לקבל
תקיעה – יעקב – תפארת – איזון האמצע
בתקיעות השופר, הדין אחוז בין אברהם ויעקב – נתינה ואיזון הממתיקים את הדין.
* קריאת התורה – גם מעניין היום
– לידת יצחק – התעוררות הרצון לקבל
– עקדת יצחק – עקדת הרצון האנוכי לקבל ע"י הכח של אברהם – איש החסד

חשבון נפש
כאשר השכל העושה את חשבון הנפש הוא זך, וזה נעשה לשם שמים, האדם מבין, משיג, שהאור מדריך אותו בדרך אמיתית ומסיר ספקות מליבו ומאיר באור החכמה. חיצוניותו ופנימיותו טהורים לאור.
ואז … יהיה שקט נפשי מדאגות העולם. ישמח בעבודתו הרוחנית. יבין מסודות החכמה.
ומאושר על שזכה להבין חוקיות העולם והנהגתו, וכיצד מתבצעות גזרות בעולם.
חשבון נפש
כאשר נעשה באופן עקבי – מזכך את נפשו של האדם , מסיר ממנו סכלותו, מחזק את אמונתו , חוסם את הפתח ליצר ומביא אותו לכל המידות הטובות, מפיח בו כח רוחני עליון, פותח לפניו הבנת היסודות של הבורא וגורם שמחה תמידית.
כאשר אדם מקבל סחורה – הוא עושה חשבון מדויק לדעת מה קיבל כדי לדעת מה לשלם בחזרה , מה לתת.
כל אחד מאיתנו מקבל מכח הבורא "סחורה".
ככל שנטיב לדעת ולהבין מה קיבלנו מהבורא, מה הערך של זה, כך נטיב לדעת מה אנו מחויבים להחזיר, מכוון שאין ארוחות חינם.
אופנים שונים לחשבון נפש – מספר חובות הלבבות
להתבונן בעצם העובדה שנבראנו יש-מאין ושאנו נבראים גבוהים משאר הנבראים.
להתבונן בחסד של האור לגבי הצורה שגופינו בנוי בתכלית השלמות. ושסיפק לנו צרכינו לפני שנולדנו ואחרי.
שקיבלנו שכל ובינה ומידות טובות ובזה אנו עולים על שאר בעלי החיים.
בבריאת העולם יש הסכם בין כח האור לבין כל הנבראים. כאשר אחד הנבראים לא עומד "בהסכם" התוצאה …
כמו לדוגמא -במידה וכדור הארץ לא יעמוד בהסכם וישנה דרך פעולתו? .. התוצאה תהיה חורבן
מה אם מעשינו חורגים מתחום הסכם ?
מהו בכלל ההסכם?
על רגל אחת ההסכם הוא "ואהבת לרעך כמוך" וכל השאר צא ולמד.
חשבון נפש אם עסקנו ברוחני או ברצון לקבל לעצמו, ולדרוש מעצמינו מעכשיו לעשות חשבון כל יום מה בא פשרותינו לעשות על מנת להתנהג לפי הכלל "ואהבת לרעך כמוך".
להתבונן איך בד"כ קל יותר להיות להוט אחר הגשמי במקום הרוחני למרות שנשמותינו במעלה הרבה יותר גבוהה מאשר גופינו. להבין את המשגה שבכך.
להתבונן האם אנו מממשים עבודה רוחנית בהתאם לכוח שלנו וליכולת שנתברכנו בה.
משל העכביש – דוגמא ליצר. אורג קוריו על חלון הבית …
ככל שההשפעה נמשכת היא מונעת ראית האמת כמו קורי העכביש המסתירים את הנוף.
להתבונן כיצד האדם דואג לעתידו הכלכלי וידרוש מעצמו להתכונן לעתידו הרוחני.
להתבונן כמה תוצאות רעות לבילוי בחברת המון העם – ע"מ ר"כ (חלק ב')
אחד הצדיקים היה אומר אחר תפילתו …. – עמוד רכ"ז (בחלק בית) מספר חובות הלבבות " רבנו בחיי".

תיקון המידות

נאמר, הבא להרגך -השכם להרגו (סנהדרין עב א, יומא פה ב)
בקבלה מסבירים מיהו הבא להרוג
זהו יצר הרע המבקש להחטיא את האדם ולהוציאו מהעולם כלומר להורגו.
אמר ר' שמעון בן לקיש: הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות
אמרו, תנא יורד ומתעה עוולה ומשטין נוטל רשות ונוטל נשמה
ומתי במיוחד בא יצר הרע (הוא מלאך המוות)  לקטרג על האדם ולהורגו?
נאמר בספר הזוהר, ויבואו בני האלוהים להתייצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם
מתי הם באים? בראש השנה.
מתי מגיע השטן לקטרג? בראש השנה!
לכן מצווה האדם, הבא להורגך השכם, להורגו.
מהו השכם להורגו, הקדם להורגו, מתי להרוג? היכן?
נאמר בסיפור עקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר, אברהם אבינו התחבר לתחילת היום לכוח של חסד העוזר להתגבר על הדין, על מנת שיוכל לגבור על היצר הרע האישי שלו.
על מנת להבין מהו בוקר במשמעות יותר רחבה של 365 ימים של השנה, נתבונן ביממה ואז נקיש לגבי השנה.
יש ביממה 24 שעות ותחילתה בערב, כמו שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר. השכם בבוקר מיצג את אמצע היממה!
באותו אופן, הכוח של אמצע השנה, מתקיים בדיוק ביום הראשון של החודש השביעי. החודש השביעי הוא תשרי ולכן האמצע של השנה היא ביום ראשון של חודש תשרי הוא יום ראשון של ראש השנה.
זהו הזמן שבו מלאך המוות הוא הייצר הרע בא להרוג את האדם וזהו הזמן להגן על עצמנו, הבא להורגך השכם, להורגו.
יש להבין שהדרך להיות מאושרים יותר קשורה למידות, לאופן בו אנו מתנהגים. היצר הרע מנסה לגרום לנו להתנהג במידות רעות, גאוה, כעס, רכילות, קנאה…כלומר באופן אנוכי, ואז לגבור ולהרוג את האדם. התפקיד שלנו הוא לגבור על הייצר הרע במיוחד על ידי שינוי המידות.
זוהי הדרך היחידה המובילה לשיפור אמיתי בחיים.
כמו שהשטן מגיע בראש השנה, גם אנו יכולים להתגבר על היצר הרע שלנו בזרע של השנה, בראש השנה.
מהנאמר לעיל ניתן להבין את ראש השנה באופן משמעותי יותר, החיוני לתהליך התפתחות הרוחנית של כל אחד, וליכולת לקבל כוח לבצע את התיקון האישי במשך השנה.

קריאת התורה בראש השנה

ביום א' של ראש השנה קוראים אודות לידת יצחק וביום ב' סיפור העקדה של יצחק.
מה הקשר בין סיפורי התורה הנ"ל, לראש השנה?
מה קורה בראש השנה?ומדוע דווקא ביום זה?
אדם הראשון נולד, נוצר בראש השנה. ומכיוון שכל הנשמות כלולות באדם הראשון גם נשמתינו נוצרה ביום זה. למעשה מדובר ביום ההולדת של כולנו !
ביום ההולדת הזה יש חשבון, מאזן, כלל עולמי איזה נשמות ראויות להמשיך ולפעול ולהיתפתח רוחנית בעולם. במידה ונמצא שהנשמה ראויה להמשיך דומה הדבר כמו שנולדנו מחדש.
יצחק אבינו מהווה מרכבה (צינור רוחני) לספירת גבורה, הכח של הרצון לקבל.
לכן מדובר על לידת יצחק – לידת הרצון לקבל.
על ידי הקריאה בתורה אנו מתחברים לרצון לקבל חדש, אנו מחדשים את הרצונות שלנו, אנו מחדשים את הכלי הרוחני שלנו. הרצון החדש שקבלנו כולל שני כוחות, פנימי חיובי וחיצון אנוכי.
ביום השני אנו קוראים אודות העקדה על מנת להתחבר לכח שיעזור לנו לאזן את הרצון החדש שקבלנו, ולעקוד את הרצון לקבל האנוכי, הרצון לקבל לעצמו.
בזכות התפילות והפעולות של החג ובזכות כח של " ואהבת לרעך כמוך"
שנזכה לשנה טובה ומתוקה לנו ולכל ישראל
אמן