א
ר' נתן נטע מחלם תלמיד החוזה מלובלין;
ר' יצחק שפירא מקראקוב בן בעל מגלה עמוקות

ב
ר' משולם זושא מאניפולי "רבי זושא"; ר' מנחם מנדל מקרכמהל;
ר' ליב מוכיח מפילנאי

ג
ר' אשר בן ר' אלחנן מגריצא אביו של היהודי הקדוש

ד
אשר בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); ר' ישראל אבוחצירא "באבא סאלי";
ר' משה ליב מסאסיב תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק;
ר' אברהם קאליסקר תלמיד המגיד ממזריטש

ה
ר' יהודה אריה אלטר מגור בעל 'שפת אמת'

ו
ר' יצחק מקאליש תלמיד החוזה מלובלין

ז
ר' דוד מלעלוב תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק

ח

ט
ר' רפאל ישעיה אזולאי בן רבנו החיד"א;
רבי שלום שבזי

י
ר' שלום שרעבי הרש"ש; ר' שלמה לוצקער – המגיד מסקאהל

יא

יב
ר' חיים כפוסי ממצרים תלמיד האר"י

יג
ר' יעקב שמשון שפירא בן ר' פנחס מקאריץ;
ר' מרדכי מלכוביץ' תלמיד ר' שלמה מקארלין

יד
ר' יצחק אבוחצירא; ר' אהרון לייפא מנדבורנא

טו

טז
ר' דוד מקולומאי תלמיד הבעש"ט;
ר' אשר צבי מקארץ תלמיד המגיד ממזריטש;
ר' יעקב שמשון מקראקוב תלמיד החוזה מלובלין;
ר' יונה נבון מורהו של החיד"א

יז
ר' חיים פאלאג'י; ר' יחזקאל מקאזמיר תלמיד החוזה מלובלין

יח
ר' משה מלדמיר בן ר' שלמה מקארלין; רבי משה מקיטוב;
ר' דוד היילפרין מרוז'ין תלמיד ר' ישראל מרוז'ין

יט

כ
ר' עובדיה הדאיה מירושלים

כא
ר' משה גלאנטי מירושלים; ר' יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטינין;
ר' יצחק מנעסכיז בן ר' מרדכי מנעסכיז

כב
ר' מנחם מנדל מקוצק "הקוצקר רבה"

כג
ר' יהושע רוקח מבעלזא בן ר' שלום רוקח מבעלזא;
ר' רפאל ג'רמי מתוניס

כד
ר' שאול הלוי מורטירא הספרדי המורה של הרמ"ז;
ר' נחמן צבי מיגאלניצא תלמיד ר' ישראל מרוז'ין

כה
ר' שבתאי אביו של המגיד מקוזניץ; ר' יהודה בן הגר"א מווילנה

כו

כז

כח
ר' דוד יצחק מפיטרקוב תלמיד היהודי הקדוש מפרשיסחא

כט

ל
ר' ראובן הלוי הורוביץ תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק;
ר' מנחם מנדל משקלוב