טיול לקברי צדיקים

ידוע שנפש האדם חוזרת לציון ביום הפטירה. המקובל העצום האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא, צפת, המאה ה-16) גילה בספרו "שער רוח הקודש", שנפש הצדיקים מגיעה לציון ביום ההילולה וגם בערב ראש חודש של כל חודש.
על ידי לימוד רוחני ניתן להתחבר לאור, לברכה, לשפע, ובעזרת הצדיק, כאשר מגיעים פיסית לציון של הצדיק, החיבור לברכה חזק יותר. לרוב, לכל צדיק יש ייחוד וסגולה משלו.

במרכז מיכאל אנו מלמדים, תוך כדי טיול לקברי צדיקים, מהן הברכות והסגולות המיוחדות לכל צדיק וכיצד לבקש ולהתחבר לאותן ברכות.
הסיבה לכך היא, שלגוף שלנו יש אנרגיה שמגבילה חיבור לרוחני, אך כאשר אנו מגיעים פיסית לשדה האנרגטי של הצדיק, למקום קבורתו, יש עוצמה גדולה שעוזרת לנו להתגבר על מודעות הגוף והחומר שלנו.
כמו כן, כאשר אנו מתאמצים יותר בפעולות ובמעשים, ואנו במודעות הנכונה, אנו יכולים להרוויח את הברכה, כמו שנאמר: "יגעת ומצאת – תאמין…".
הסבר נוסף:
במרכז מיכאל בוחרים בקפידה ימים המיוחדים לתקשורת רוחנית עם הצדיקים על פי הבנות קבליות מתי יש ערוץ פתוח באמצעות הצדיקים וגם כיצד לבקש באופן נכון ולאלו צדיקים כדאי ללכת כמו שמוסבר בכתבי האר"י
"טוב ללכת על קברי הצדיקים, ולהתפלל עליהם. ואמנם הצדיקים אשר קברותיהם נעלמים מבני אדם, ואינם ידועות להם, אלא לפרטים כמו אלו שנכתוב, בעזרת השם יתברך, בשער הגלגולים, הנה התפילות שהאדם מתפלל עליהם, הם יותר מתקבלות לפני הקב"ה, ויותר נשמעות."
כתבי האר"י שער רוח הקודש עמוד ע"ו הקדמה ד' ליחודים.
הטיולים לקברות צדיקים מלווים בהדרכה רוחנית קבלית של מדריכים מנוסים ממרכז מיכאל, ולמעשה מהווה סמינר רוחני תוך כדי הנסיעה באוטובוס