שלום העולם

שלום העולם

שלום העולם

 

גישה קבלית מפוקחת ומעניינת לגבי השלום בעולם. שיעורים בווידאו לימוד מתוך מאמר של המקובל הרב יהודה אשלג

מאמר שלום העולם מנתח את האופי האנושי בצורה מיוחדת ומסביר את התהליכים בחברה. סיום המאמר מפליא בפשטותו.  

בתחילת ההרצאות יש לימוד קצר על פרשת השבוע  אפשר לדלג ישר לתחילת הלימוד. לאחר פתיחת הווידאו עברו בפס הזמן לדקה המצוינת ליד מספר השיעור.

שלום העולם – שיעור ראשון   החל מדקה 46:00

  שלום העולם – שיעור שני       החל מדקה 26:30

שלום העולם – שיעור שלישי    מההתחלה

שלום העולם – שיעור רביעי      החל מדקה  17:00

שלום העולם – שיעור חמישי    החל מדקה  26:30