מודעות

במילה מודעות ניתן למצוא את  המילים מדע או דעת.
האם לדעת יותר מידע אכן ישפר את המודעות?
מהי מודעות נמוכה ומהי מודעות גבוהה?
מסביר הרב המקובל יהודה אשלג, כאשר אדם מודע רק לצרכי עצמו אז הוא בעל מודעות נמוכה, אבל אם האדם מודע ומתחשב בצורכי הזולת אז הוא בעל מודעות גבוהה יותר.
לכן, באופן טבעי, החברה מחשיבה אנשים כגון גנדי, כמפותחים יותר ובעלי מודעות גבוהה יותר.
בתורת הקבלה מדברים על שתי דרגות מודעות עיקריות,
א. רצון לקבל אנוכי, אגואיזם.
ב. רצון לקבל על מנת לתת, אלטרואיזם.
אדם האומר "שלי שייך לי ושלך הוא גם שלי" נחשב רשע.
אדם האומר "שלך שייך לך וגם שלי הוא שלך" נחשב חסיד.
להגיע למידת החסידות האמיתית מצריך מאמץ גדול, אך גם חברה המוכנה לכך.
מכוון שהכלל בנוי מהפרטים, כאשר היחידים מעלים את המודעות האישית שלהם, הדבר משפיע על החברה כולה.
כל תחומי החיים משתפרים כאשר באמת משפרים את המודעות.
המקובלים הגדולים בהסטוריה, שלכל הדעות היו אנשים משכמם ומעלה, חקרו ומצאו שהשיטה ההגיונית והמסודרת ביותר להתפתח ולשפר את המודעות נמצאת בחכמת האמת, שהיא חכמת הקבלה, ולכן עסקו בה.
ניתן לילמוד את עקרונות הקבלה בצורה אוטנטית בקורסים השונים שאנו מלמדים בסניפים של מרכז מיכאל.
ניתן גם להתפתח באמצעות יעוץ והכוונה אישיים.
מהי מודעות נמוכה ומהי מודעות גבוהה?
מסביר הרב המקובל יהודה אשלג, כאשר אדם מודע רק לצרכי עצמו אז הוא בעל מודעות נמוכה, אבל אם האדם מודע ומתחשב בצורכי הזולת אז הוא בעל מודעות גבוהה יותר.
לכן, באופן טבעי, החברה מחשיבה אנשים כגון גנדי, כמפותחים יותר ובעלי מודעות גבוהה יותר.
בתורת הקבלה מדברים על שתי דרגות מודעות עיקריות,
א. רצון לקבל אנוכי, אגואיזם.
ב. רצון לקבל על מנת לתת, אלטרואיזם.
אדם האומר "שלי שייך לי ושלך הוא גם שלי" נחשב רשע.
אדם האומר "שלך שייך לך וגם שלי הוא שלך" נחשב חסיד.
להגיע למידת החסידות האמיתית מצריך מאמץ גדול, אך גם חברה המוכנה לכך.
מכוון שהכלל בנוי מהפרטים, כאשר היחידים מעלים את המודעות האישית שלהם, הדבר משפיע על החברה כולה.
כל תחומי החיים משתפרים כאשר באמת משפרים את המודעות.
המקובלים הגדולים בהסטוריה, שלכל הדעות היו אנשים משכמם ומעלה, חקרו ומצאו שהשיטה ההגיונית והמסודרת ביותר להתפתח ולשפר את המודעות נמצאת בחכמת האמת, שהיא חכמת הקבלה, ולכן עסקו בה.
ניתן לילמוד את עקרונות הקבלה בצורה אוטנטית בקורסים השונים שאנו מלמדים בסניפים של מרכז מיכאל.
ניתן גם להתפתח באמצעות יעוץ והכוונה אישיים.