פרשת שופטים

הפרשה מתחילה  " שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שערך " .
מדוע בכל שעריך בלשון יחיד ולא רבים ?
מכוון שכל אדם באופן אישי צריך לתת לעצמו שופטים ושוטרים אישיים , כלומר להיות בשליטה על השערים שהם העיניים האוזניים האף וכו' , כלומר החושים של האדם הם השערים .
ומכון שהתורה למעשה מהווה צינור אור ואנרגיה רוחניים , יש בעצם ההנחיה נתינת כוח להצליח לשלוט על השערים האישיים .
ספר הזהר עם פירוש הסולם מסביר בפרשה זו את הסיבה מדוע אנשים מתים בצורות שונות . דבר שעל פני השטח ניראה איום ונורא אך במשמעות הרוחנית האמיתית , כאשר אדם יוצא מן העולם זה , קורה באופן הטוב ביותר עבור נשמתו של אותו היחיד . ללא הבנת גלגולי- נשמות יהיה מאד קשה לקבל ולהבין זאת .
כדאי להבין ולהאמין , שיש כוח בורא המקיים את העולם .
הסדר המופתי בחוקי הטבע לא מותיר ספק שיש כוח הדואג לקיומו של העולם . זריחת השמש ושקיעתה באופן מדויק ביותר , לפי לוח זמנים ידוע , אלפים בשנים . כדור הארץ ותנועתו המדויקת נחוצים לצורך קיומנו . זווית כדור הארץ יחסית לשמש , נשמרת בדיוק רב אלפים בשנים . באם זווית זו תשתנה אפילו במעלה אחת , כדור הארץ יוצף מים .כדור הארץ מתנהל ע"פ מערכת חוקים מדויקת .
לכן פרשת שופטים מלאה בעצות לטובת האדם . עצות העוזרות לשיווי המשקל הרוחני והגשמי . מי יתן וכולנו נצליח לקבל כוחות אלו מפרשה זו .