פרשת ויקרא
מתחילה את חומש ויקרא ,השלישי מתוך חמשת חומשי תורה. פרשת ויקרא מעניינת מכוון שמיד במילה הראשונה יש אות "א" קטנה.
למי שלא מכיר ,בתורה שכתובה על קלף יש אותיות גדולות ,כמו ב של בראשית ,רוב האותיות בגודל בינוני,וכמה אותיות קטנות.
אותיות גדולות מהוות צינור רוחני לגילוי אור גדול יותר. כאשר יש אות קטנה כמו במילה ויקרא,זה מראה על גילוי אור קטן יותר.
מכוון שבני ישראל נפלו במודעות הרוחנית שלהם,משה שמהווה צינור רוחני לעם מאבד מדרגות רוחניות {אותם המדרגות שקיבל על מנת לעזור לעם}.
מכאן אנו למדים על קשר הדוק בין מנהיג העם ,ליכולתו ועוצמתו לעזור לעם.היכולת תלויה במעשים של העם.
כאשר העם מאבד את זכותו ,המנהיג מאבד כוחו .
הפרשה ,ויקרא, עוסקת בענייני קורבנות של בהמות. המשמעות הפנימית היא ,שאנו באופן אישי צריכים להקריב קצת מהרצונות האישיים שלנו למען הזולת .גם לאנשים מחוץ למעגל המשפחתי המידי
פעולות כאלו עזרו לממש את נס פורים ופעולות כאלו יעזרו לממש ניסים בעתיד.
הפעולות האלו נתנו כוח לאסתר ומרדכי,והם יתנו כוח למי שינהיג אותנו בעתיד.
כאשר אנו מתנהגים כראוי לא משנה מי יהיה המנהיג , האנרגיה תדע לזרום למנהיג שנקבל.