מדוע שרי (שרה אמנו) אומרת לאברם – חמסי עליך

איך אנרגיית חמס קשורה לזה?