א
אהרון הכהן ובנו אלעזר; ר' חיים מקרוסנא תלמיד הבעש"ט

ב

ג
ר' שמשון מאוסטרופולי

ד
ר' רפאל ממרוקו; ר' מנחם עזריה מפאנו

ה
רבנו יצחק לוריא אשכנזי – האר"י הקדוש;
ר' גדליה חיון מורהו של הרש"ש; ר' חיים מקראסנע תלמיד הבעש"ט;
ר' מנשה תלמיד המגיד מקאזניץ

ו

ז
ר' יששכר דב מזלאטשוב תלמיד המגיד ממזריטש

ח
ר' שמעון אהרון אגסי מירושלים

ט
ר' יעקב יצחק "החוזה מלובלין"

י
יששכר בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); רבנו דון יצחק אברבנאל

יא

יב

יג
רבי נתן נטע שפירא מחבר "מגלה עמוקות"; רבי יהודה ליב פסק מליפסק

יד
ר' יצחק מווענגרוב תלמיד החוזה מלובלין

טו
ר' אשר השני מסטולין; נחום איש גם זו

טז

יז

יח

יט

כ
ר' אליעזר מאניפולי בן ר' יהודה צבי מסטרעטין

כא
רבי חיים סולוביצ'יק מבריסק; ר' צבי הירש מגידזעל
ר' אלכסנדר מזידיטשוב אחיו של ר' צבי הירש מזידיטשוב;

כב
ר' מאיר הגדול מפרמישליין

כג

כד

כה
עובדיה הנביא

כו

כז
ר' יהודה משה פתייה ה'מנחת יהודה'

כח
התנא בנימין הצדיק

כט
רבי שמואל סלנט

ל