הפרשה מדברת בעניין המכות שהמצרים מקבלים על מנת שבני ישראל יצאו ממצרים.
היציאה ממצרים מהווה זרע רוחני לחג הפסח, למתן תורה- חג שבועות , לחג סוכות ועוד, יציאת מצרים מוזכרת בקידוש של ערב שבת ומוזכרת בתורה חמישים פעם .
מדוע זה כל כך חשוב, ומה המשמעות של יציאת מצרים לגבינו בזמן הזה?
כל אדם ואדם נמצא בתוך מצרים ,המיצר הפרטי שלו, האנרגיה והכוח שמתגלים בפרשת "וארא" נותנים לנו כוח להתעלות מעל המודעות המוגבלת שלנו, מעל הקליפות שלנו ולכן חג הפסח אינו רק מנהג יפה כי אם עזרה לצאת מהרצון לקבל לעצמו מהאגואיזם, שזה למעשה, מצרים האישי.
פרעה בשינוי אותיות יוצר את המילה העורף. העורף הוא חלק שמוזכר בקשר לעם ישראל "עם קשה עורף".
כאשר יש לנו עורף קשה, מה שעוזר לצערנו הן המכות.
בהסטוריה של העם שלנו כבר ספגנו הרבה מכות, מי ייתן והלימוד הבא יהיה מתוך תענוג של למידה והתפתחות.
הבורא אומר למשה "אני אקשה את לב פרעה ".
מדוע ?
מכוון שאפילו פרעה צריך לעשות תיקון בעולם הזה. התיקון אמור להיות מתוך בחירה אישית.
בזמן לחץ, מכות וכאב ההחלטות הן לא מבחירה חופשית. להקשות לב פרעה כלומר להביאו למצב בו תהיה לו בחירה, אגב על פי כתבי האר"י, פרעה חוזר בגילגול בתור מלך נינוה שהפעם עושה תשובה ותיקון ברגע בו הנביא יונה מתנבא בעיר!
כל אדם צריך לבצע תיקון מתוך בחירה חופשית , לכן כאשר סובלים בפועל ואומרים אני אשתנה אינו דומה לאדם שאינו מצוי בסבל ואומר אני אשתנה . השינו של האחרון גבוה יותר מכוון שנעשה מתוך בחירה חופשית.