הפרשה מתחילה באמירה אל הכוהנים "אמור אל הכוהנים בני אהרן" . ספר הזוהר עם פירוש הסולם שואל "וכי איני יודע שהם בני אהרן " ומשיב, שלמעשה התורה מלמדת ומזכירה לנו שאהרן נבחר להיות כהן מכוון שכל ימיו היה משתדל להרבות שלום בעולם . בני אהרן כלומר ממשיכים בדרכו להרבות שלום בעולם!
מהו הקשר לחיינו היום ?
הכוהנים היו למעשה המורים הרוחניים של עם ישראל . הכוהנים שנבחרו הם אלו שיכלו להרבות שלום בין אנשים ושלום בעולם .
מכאן כדאי לנו ללמוד מכוון שהבורא בחר באהרן להיות מדריך רוחני בזכות יכולת זו , להרבות שלום אז ודאי שזהו אחד מתפקידיו החשובים של מורה ומדריך רוחני. כמו שנאמר "אין כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ".
כלומר בפרשה זו ניתן לקבל כח ואור להרבות שלום בעולם .
פרשת אמור מופיע בדרך כלל בספירת העומר , ימים הידועים כימי דין . בהיסטוריה זמן זה ידוע כקשה במיוחד עקב דין שפגע בתלמידי רבי-עקיבא , 24,000 תלמידים מתו במגפה מכוון שלא נהגו כבוד זה בזה . ומה שעל כבוד כך קורה על שנאת חינם ודאי שיותר .
אחד הגילויים בפרשה , דרכם ניתן להמשיך כח של שלום בעולם , קשורה לכח של החגים ולכן כל החגים מוזכרים בפרשה .