שבת פרה

תחילת הכנה לחג החירות

שבת שלפני שבת החודש כלומר כשבוע וחצי לפני ראש חודש ניסן, היא שבת פרה, אחת מארבע שבתות בהן יש תוספת מיוחדת בקריאת התורה.
השם "שבת פרה" ניתן עקב תוספת הקריאה ומשם זה ניתן ללמוד מהי הברכה, האנרגיה המיוחדת לאותה שבת.
מדובר כאן על הפרה האדומה עליה מוסבר בתחילת פרשת חוקת. השימוש שנעשה אתה היה להיטהר מטומאת מת,
כלומר מאותה אנרגיה שלילית המתגלה ומתעוררת בסביבת אדם מת.
מכוון שאין עדין בית מקדש לא ניתן להתחבר למלא העוצמה הגלומה בתהליך הפרה האדומה.
מה כן אפשר לקבל?
חלק מהכוח הגלום בתוך הסיפור קשור לכוח רפואה.
מחלה קשורה לרפיון ,לחולשה, רפה .למעשה אותם האותיות של המילה פרה.
עגל הזהב גרם לחזרתו של המוות לעולם וגם לחזרת מחלות.
פרה אדומה באה לתקן את הקלקול שנוצר עקב חטא עגל הזהב,  שגרם לחזרתו של המוות לעולם וגם לחזרת מחלות,  ולכן יש בשבת פרה גם כוח ריפוי .