פרשת דברים

אנחנו פותחים, בשעה טובה, את הספר החמישי מחמשת חלקי התורה כפי שחילקו לנו אותה חכמי הכנסת הגדולה. החלוקה הזאת, כפי שהסברנו, תוכננה כך שכל ספר וכל פרשה תחול בזמן הכי נחוץ לה כדי לתת לנו את הכלים ואת התבונות שיעזרו לבני האדם להתמודד עם הקשיים של אותה תקופה.
ספר דברים מגלה את התובנה של עולם העשייה ושל ספירת המלכות. זה הספר הכי מחובר למציאות הגשמית, היום יומית שלנו. אנחנו קוראים את ספר דברים בליל הושענה רבה כדי להביא את כל העוצמות של האור שהתחברנו אליהם בחגי חודש תשרי אל המציאות של החיים שלנו ולתקן אותה. כך אנחנו מבטיחים לעצמנו שנה נטולת בעיות רפואיות או שיבושים חריגים.
פרשת השבוע מתחילה עם "אלה הדברים אשר תשים לפניהם". לאחר 40 שנה של שתיקה, משה מדבר עם בני ישראל ומשחזר את כל סיפור המסע הארוך מאז יציאת מצריים. הוא שוטח לפניהם את הבעיות שהם גרמו ומוכיח אותם על התנהגותם. הוא חוזר ומזכיר להם, וגם לנו, את כל מה שכבר קראנו בתורה. בעצם, כל ספר דברים הוא כעין שחזור של מה שכבר קראנו ולמדנו. למה צריך את זה? נראה כאילו ספר דברים הוא מיותר לחלוטין. התורה מלמדת אותנו בזה עיקרון חשוב והוא שהעולם הגשמי הוא רק השתקפות של מה שכבר קרה וידוע בעולם הרוחני. עובדה מרתקת!! אם בני האדם היו מבינים את זה אז לא היה שום טעם לצאת למלחמה מכוון שתוצאותיה היו כבר ידועות מראש. לא היינו נכנסים לשותפויות או לקשרי אהבה לא נכונים. היינו מבינים כבר את ההשלכות של הפעולות או המילים שלנו.
לימוד חסידי אומר שגיהינום אינו בריכות גופרית רותחות והתעללות על ידי שדונים מפחידים. גיהינום בצורתו הכי כואבת הוא הקרנה של כל מה שעשינו בחיים שלנו מול מה שנועדנו להיות. הסבל הוא קשה מאד כשנראה את התוצאות של חוסר המודעות שלנו והתוצאות של העקשנות, המרדנות והאגו שלנו. הכאב הוא עצום כשנבין, מאוחר מדי, מה באמת הפסדנו. האר"י הקדוש כבר לימד שמטרת גיהינום היא לגרום לנו לניקיון רוחני. הסבל מנקה מאיתנו את הקליפות של חוסר המודעות בעולם הגשמי ומכין את הנשמות שלנו לסיבוב נוסף בתקווה שיהיה יותר מוצלח.
לכן, משה לא התכוון לתת לבני ישראל על הראש. הוא מקרין לכל אחד מאיתנו את קורות חייו בצורת רחמים גמורים כדי לעזור לנו להתנקות מכל מה שמכסה את אור הבורא בתוכנו ביישורת האחרונה הזו לקראת ראש השנה. הוא עושה לנו את זה כבר עכשיו איפה שעדיין ניתן לתקן. הקריאה הזו בפרשת דברים נועדה לעורר בנו את היכולת לראות בבירור את הטעויות שלנו ולעזור לנו להתיישר עם הדרך המומלצת על ידי הבורא להשגת התיקון האישי שלנו.
בפסוק ב,ח: "…. מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפן ונעבור דרך מדבר מואב". ישנו רווח בין המילה גבר ולמילה ונפן. משה מקבל פקודה מהבורא לא לתקוף את בני מואב. למדנו את הסיבה לזה בפרשת וירא (ספר בראשית). עתידה רות, סבתו הגדולה של דוד המלך לצאת ממואב ועימה זרע המשיח שיצא מדוד המלך. הרווח הזה נועד לעזור לנו לפתוח את הרווח בין סיבה לתוצאה. לזה קוראים רחמים!! משה המתין 40 שנה לפני שפתח את פיו בתוכחה. הוא לא הוכיח את בני ישראל עד שלא היה בטוח לגמרי שאין שריד של כעס בתוכו וכל מה שהוא בא לומר יהיה מתוך אהבה גמורה ומתוך חמלה. כפי שאנחנו מבקשים רחמים על עצמנו כך אנחנו צריכים לנהוג באיפוק ובסובלנות כלפי אחרים. הבעל שם טוב מדגיש את הפסוק "השם צילך על יד ימינך" (תהילים קכא,ה). הדרך שבה הבורא מתגלה בחיים שלנו הוא כמו הצל שלנו. כפי שאנחנו נוהגים עם הזולת כך הוא נוהג איתנו. יש באפשרותנו לפתוח פתח, בימי הדין האלה שלפני התשיעי באב, לכוח הרחמים עבורנו ועבור העולם כולו.
פרשת דברים נקראת "תמיד" בשבת שלפני תשעה באב, יום הדין הכי קשה בשנה. מאידך גיסה, מגלה לנו התלמוד שביום תשעה באב נולד המשיח. סתירה? ממש לא! אור גדול הוא גם חושך עבור מי שעיניו אינן מוכנות לו. חשמל יכול להאיר את בתינו ולמזג אותם. והוא יכול גם להרוג. מי שולט על התוצאה? רק אנחנו. אם נכין את עצמנו לנהוג ברחנים ובסובלנות ובאהבה כלפי כל אדם, הפרשה הזו יכולה לעזור לנו שנזכה באור המשיח ביום תשעה באב וננקה את החיים שלנו מכל בלבול ומכל בעיה שהיא. החושך יכול להפוך לאור.
השבת הזו נקראת שבת חזון משום שקוראים בה את ההפטרה מחזון ישעיהו בן אמוץ שהתנבא על חורבן ירושלים. כל דבריו של ישעיהו תוכחה. הוא הזכיר לבני ישראל, וגם לנו, שהבורא לא מחפש את ההיצמדות לתפילות ולחגים ולקיום המצוות. כל זה אינו בר משמעות אם האדם לא מנקה את הלב שלו משנאה, מקנאה ומרוע. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אמרו חכמים שבכל דור שבו בית המקדש לא נבנה, כאילו בו הוא נחרב. ההפטרה הזו ממשיכה את הכוח של פרשת דברים ועוזרת לנו לנקות את הלב שלנו מכל הרצונות האנוכיים וחוסר האכפתיות כלפי אנשים אחרים.
פרשה זו מופיעה בספר הזוהר בהסתר . המקובל ר' יהודה אשלג חושף את מקום הפרשה . היא נמצאת בפרשת בלק סעיף   כ"ט-קל"ב מאמר הינוקא . ילד נמצא במצב של קטנות אין גילוי אור כמו באדם בוגר .אבל הינוקא הוא בנו של רב הימנונא סבא , שבתור ילד ידע את סודות הקבלה .
מספר הפסוקים בפרשה 105 בגימטרייא  מלכי"ה . כלומר האור המתגלה באמצעות אותיות י"ה (אור של הספירות חכמה ובינה ), מתגלה במלכות .
המציאות הגשמית , היא המציאות הצריכה תיקון גדול ביותר . במציאות הזו יש קיום לכוחות שלילים . וכמו שבעולם הפיזי צריך לדעת כיצד להילחם , כך גם יש צורך בכלי מלחמה רוחניים כנגד הכוחות השלילים !    לכן מאמר הינוקא עוסק ומלמד כיצד להילחם בעזרת הכלים הרוחניים