הפרשת חלה

המקור לעניין הפרשת חלה נמצא בפרשת שלח-לך בספר במדבר (פרק ט"ו פסוק י"ט) " והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהו"ה ".
כאשר אנו אוכלים אנו למעשה מקבלים גם שפע רוחני מלבד האכילה הגשמית.
שפע רוחני זה מקבל עוצמה מיוחדת כאשר נכנסים לארץ ! לכן הגעה לארץ נקראת עליה.
את השפע הרוחני אנו רוצים לממש בכלי הנקרא ספירת מלכות.
כאשר נאמר "לחם הארץ" נרמזו 3 דרגות אור, הרמוזות בגימטריא של לחם שהיא 78, השווה ל 3 פעמים 26 גמטריא של שם יהו"ה, המתגלות בארץ היא המלכות.
על מנת לקבל שפע בצורה מאוזנת צריך להפריש חלק ממנו ולתת אותו כתרומה, (אי אפשר לקבל באופן מאוזן בלי לתת) כאשר לשים עיסה יש להפריש ממנה 1/48.
בזמן בית המקדש נתנו חלק זה לכהנים בימינו שורפים אותו .
בחלק הזה יש עוצמת אור שאנו איננו יכולים לקבל! לכן צריך להפריש אותו .
המצוה קשורה יותר לנשים מכוון שהן קשורות לספירת המלכות ,החפצה במיוחד בשפע המתגלה דרך פעולה זו.
בזמן חטא אדם הראשון חווה פגמה בגילוי אור זה ,וגם היתה שותפה לפגם של אדם הראשון שנאמר עליו "חלתו של עולם ". באמצעות מצוות חלה הנשים מגלות אור זה הנקרא "חלה" ומתקנות חלק מהקלקול