מזל קשת

חכמת הקבלה בכלל וספר יצירה בפרט מסבירים שהכוכבים והמזלות נוצרו ע"י צירופי אותיות האלף בית העברי כפי שה- DNA הוא הקוד הגנטי שמהווה את התכנה ליצירת בן אדם.
חודש כסלו נשלט על ידי מזל קשת ועל ידי כוכב כוכב.
התבוננות על צמד האותיות השולטות ולמה כל אחת מהן מסמל מאפשר לנו שליטה בכוחות השמימיים המשפיעים עלינו באותו חודש.
ספר יצירה מלמד שכוכב צדק נברא ונשלט על ידי האות "ג".
לבני מזל זה חשוב הצדק. חשוב להם לעזור למי שחסר לו כוון שהאות "ג" מפיקה כוח שנקרא גומל דלים.
האות "ס" בראה את מזל קשת. האות "ס" מחברת לכוח נוסף שנקרא "סומך נופלים" שמרמז על לרצון לעזור. ביחד, צמד האותיות ס"ג מגבירים את פוטנציאל למודעות רוחנית.
כוחה זה של האות "ג" מעניק לכוכב צדק את יכולת ההוצאה לפועל של נסים. על כן נס חנוכה התאפשר דווקא בחודש זה.
מבחינה אסטרולוגית, בני מזל קשת ישירים וניחנים במוח חריף, אינטליגנטים ונמרצים. הם בעלי אמות מידה ויושר. נוטים לחוסר מנוחה ואוהבים אתגרים. חסרי שקט, אוהבים את החיים, אוהבים להמר, מהירים ואוהבים ספורט. יש להם גישה חיובית לחיים. חוסר השקט שלהם והרדיפה אחר גירויים מקשה עליהם ללכת עד הסוף עם נושאים חשובים. עליהם ללמוד להפעיל כוח התנגדות על האופטימיות המופרזת שלהם עליהם לנהוג בהתמדה ובאחריות כלפי הסביבה שלהם.