"ויהי ביום השמיני" מדובר ביום השמיני להקמת המשכן. במשך שבעת הימים הראשונים, משה מקים ומפרק את המשכן בכל יום, וביום השמיני המשכן מוכן לתפקידו,
מה קרה באותו היום?
משה ממנה את אהרון ובניו לכהן במשכן. משה מקדש את המשכן וכל כליו. נדב ואביהו בני אהרון מתים עקב טעות שעשו.
המשכן,למעשה מהווה תחנת כוח עצומה לגילוי אור בעולם, הכוהנים אמורים להפעיל תחנת כוח רוחנית הזו. טעויות עלולות להיות הרות גורל ,כמו שקרה לבני אהרון.
מה אנו למדים מכך?
שלא כדאי לרצות לבצע תפקיד שאינו מיועד עבורנו.
כלומר שצריך זכות להיות במקום ובתפקיד הנכון ובזמן הנכון.
במידה והאגו מעורב והרצון לתפקיד נובע מסיבות חיצוניות ולא פנימיות,החוקיות של "סיבה קובעת תוצאה" תוביל לבסוף לצרות ובעיות.
באיזה יום מדובר?
ראש חדש ניסן,הוא ראש החדשים! יום בעל אנרגיה עצומה ויכולת השפעה אנרגטית על כל ימות השנה.
מזל טלה הוא מזלו של החודש,כוחו החיצוני מלחמה,הכוח הפנימי שלום.(אנו למדים זאת מספר יצירה לאברהם אבינו).
מלחמה היא תוצאה של חוסר!
בראש חדש ניסן יש פוטנציאל עצום של חוסר,חשך,רצון לקבל לעצמו.( גם פוטנציאל עצום לאור וברכה).
איך מאזנים כוח זה? איך מתגברים על הרצון לקבל לעצמו?
הדרך להתגבר על הרצון לקבל לעצמו קשורה לכוח הפנימי של התורה ,הנקרא בלשון הקבלה קו אמצעי או כוח התנגדות.
התורה כולה מהווה צינור רוחני לאנרגיה של איזון,במידה ומקבלים מאור התורה בצורה נכונה.
בפרשת שמיני כוח האיזון של התורה נמצא מגולה במשנה תוקף.
יש בפרשה את אמצע התורה במילים ואת האמצע באותיות. האות האמצעית של התורה היא "ו" לכשעצמה אות המסמלת איזון, עץ החיים.
לכן כדאי בשבוע זה ובשבת הקרובה להתחבר לכוח האיזון המתגלה דרך הפרשה.
מנין הפסוקים בפרשה – 91 כמו הגימטרייא של אמן,מלאך,אילן.
אמן מיצג חיבור בין שתי דרגות מציאות,חיבור בין המציאות הרוחנית למציאות הפיזית.
באמצעות המילה אמן ניתן למשוך שפע ברכה לתוך חיינו.