היש בה עץ?

לווידאו על הפרשה לחץ כאן

פרשת שלח לך

פרשה זו מלמדת במיוחד מהו הכוח של לשון הרע ומה הוא יכול לגרום. התוצאה, גזרה של מות למי שדיבר לשון הרע, גזרה של הליכה ושהיה במדבר ל-40 שנה לכלל העם ויום ט' באב כיום המועד לפורענות מאז ועד עתה.

כל זה מתחיל כאשר עשרה נשיאי שבטים, בוחרים עצה רעה לעצמם ומוציאים שם רע על ארץ המובטחת. הסיבה שלהם הייתה, חשש מפני איבוד המשרה כנשיא השבט, הרצון העז לשמור את המעמד והכבוד האישי כנגד טובת העם.

מה הלימוד עבורנו לזמננו אנו?

בכל דור ודור ניסיונות אלו חוזרים על עצמם, כל אדם בהתאם לתפקידו ומעמדו יועמד בניסיון. כדאי לנו, בשבת זו, לבקש את הברכה לקבל יכולת להבחין בניסיונות האישיים ואת הכוח לעמוד בהם בכבוד.

כדי לעמוד בניסיון בכבוד צריך כוח, לכן בפרשה יש גילוי אור וכוח מיוחדים המתגלים דרך אות יוד גדולה המופיעה במילה יגדל, כמו שכתוב בפרשה "עתה יגדל נא כוח" בספר הזוהר עם פירוש הסולם מוסבר שמדובר באור ממקור מאד גבוה, המתגלה דרך האות יוד, אור המבטל כוח של דין.

כדאי לדעת שקיימים מספר מקומות בתורה בהם האותיות כתובות בגודל שונה מהרגיל , אותיות קטנות או גדולות, אותיות גדולות משמעותם גילוי אור גדול יותר.

מבין המנהיגים היו שניים שעמדו בניסיון, כיצד יהושע וכלב התגוננו מעצת מרגלים?

להושע בן נון הוסיף משה אות וקרא לו יהושע, שינוי שם משנה מזל, משה רבנו מחבר את יהושע לכוח של השכינה. כלב בן יפונה ידע שהוא זקוק לברכה מיוחדת וספר הזהר מסביר שכלב הלך למערת המכפלה כדי לבקש את הברכה וההגנה של האבות.

כאשר משה שולח את המרגלים הוא מבקש שיבדקו כמה דברים בארץ, בניהם היש בה עץ אם אין, שאלה מוזרה נוכח העובדה שמשה יודע שיש בה עצים.

כאן לא מדובר בעץ גשמי כי אם במציאות הנקראת עץ – החיים, השאלה היא,  האם עץ החיים בדרגת זעיר-אנפין שולט או עץ החיים הנקרא אין, הכתר הוא השולט. המדרגה של אין מדברת על מימד, בו יש ביטול הרצון האנוכי לחלוטין ולכן זוהי מדרגה גבוהה מאד. במידה והמרגלים היו אומרים את האמת, מדרגה זו של ה"אין" הייתה שולטת לעולם, ומשה היה יכול להיכנס לארץ, לכן נאמר בתחילת הפרשה "שלח- לך" כדי שאתה תדע האם אתה נכנס לארץ.

איך ניתן בזמננו לגלות את עץ החיים בארץ ?

כוח של אחדות הוא החזק ביותר, לכן כל הזמן יש כוחות שליליים המונעים מאיתנו להיות באחדות, אנו צריכים לזכור שחורבן בית המקדש היה כתוצאה של שנאת חינם וללמוד לקבל את השונה בכבוד. אין פירוש הדבר להיות חלש או פרייר, אך להבין את הערך העליון של אחדות. כאשר זה יקרה ברבדים "הפשוטים" יותר של העם, יצטבר כוח חיובי וגם במדרגות "רמות יותר" יחול שינוי לטובה.