א
רבנו אברהם אבן עזרא; ר' יצחק אייזיק ספרין תלמיד החוזה מלובלין

ב
ר' מאיר פאפירש; ר' יום טוב אלגאזי;
ר' אהרון אריה מפרמישליין תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק;
ר' יצחק מאיר מזינקוב בן האפטא רבה

ג
ר' מרדכי יפה "הלבוש"

ד
רב אחאי בר רב הונא; ר' ליב שרה'ס מראווני תלמיד הבעש"ט

ה
ר' עמרם בן דיוואן; ר' זאב וולף מטשארני

ו
ר' ישעיה אזולאי; ר' דוד מאוסטרה תלמיד הבעש"ט

ז
משה רבנו; ר' יצחק אייזיק מקאלוב תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק

ח
ר' גרשון לאצקער תלמיד המגיד ממזריטש; ר' אהרון הכהן פרחי

ט
ר' דוד גניש מלוב

י
ר' יחייא אדהאן נכדו של ר' יעקב אבוחצירא

יא
ר' חיים יוסף דוד אזולאי החיד"א;
ר' אליעזר ליפמן, אבא של ר' אלימלך מליז'נסק ור' זושא מאניפולי;
ר' אברהם בן ר' יעקב אבוחצירא

יב

יג
רבנו יהודה החסיד

יד

טו

טז

יז

יח
ר' חנוך העניך הכהן מאלכסנדר; ר' אלכסנדר זיסרינד מהורודנא

יט
ר' דוד שפירא מדינוב בן בני יששכר

כ
ר' אליהו משען מארם צובא (דמשק)

כא
ר' אלימלך מליז'נסק

כב

כג
ר' חיים חייקא מהמדורא תלמיד המגיד ממזריטש

כד
ר' אליהו הכהן מאיזמיר

כה
ר' אברהם גרשון קיטובר מברוד תלמיד הבעש"ט

כו
ר' אליעזר ליפמן מחמלניק, בנו של ר' אלימלך מליז'נסק

כז
ר' יצחק אבוהב

כח

כט