תרומות – מרכז מיכאל

כדאי להשתתף בהפצת לימוד הקבלה

לשבט לוי היה חלק חשוב בעבודת המשכן, על הלווים נושאי ארון הברית נאמר שהארון נשא את נושאיו! לכן האמת היא שמי שתומך בלימוד והפצת תורה, התורה נושאת אותו!

כך אמרו במסכת סוטה (לה ע"א):  וכיון שעלה אחרון שבישראל מן הירדן חזרו מים למקומן. שנאמר: 'ויהי בעלות (כעלות קרי) הכהנים נֹשְאֵי ארון ברית ד' מתוך הירדן, נִתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישֻבו מי הירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו' (יהושע ד, יח). נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחד. נשא ארון את נושאיו ועבר. שנאמר: 'ויהי כאשר תם כל העם לעבֹר, ויעבֹר ארון ד' והכהנים לפני העם' (שם, יא).

להשתתפות בהפצת חכמת הקבלה, לאחזקת אתר האינטרנט, לצילום עריכה ושידור שעורים באינטרנט
באמצעות הדואר: נא לשלוח צ'ק לפקודת "מרכז מיכאל"- ת.ד. 145 רעננה 4310101
באמצעות העברה בנקאית: עבור "מרכז מיכאל" בנק הפועלים, סניף 661 רעננה, חשבון מספר 86323

באשראי – לחץ על הכפתורלתרומה באמצעות PayPal לחצו על הכפתור הכתום

פנייה ממרכז מיכאל

שלום רב

מקובלים רבים ובראשם רבי שמעון בר יוחאי כתבו שבזכות ספר הזוהר תגיע הגאולה ברחמים!   כפי שמובא במדרשים בכוח התורה אפשר לרומם את האדם וסביבתו, לכן נפוץ המנהג שבעת חנוכת בית לומדים דברי תורה.     לימודי התורה מגלים שפע וברכה בעולם אשר בהדרגה מרככים את התהליכים הקשים שהאנושות חווה מאז ומעולם, ושלב אחרי שלב מרוממת את הציבור למודעות גבוהה יותר.

מכוון שיש לאדם יצר הרע, קיים למעשה מאבק בין הטוב והרע שבאדם, ולעיתים למרות לימוד התורה הכוח הרע מתגבר יותר באדם, כתבו המקובלים שבדור הסמוך לאחרית הימים היצר יגבר מאד ולכן נחוץ תבלין התורה החזק מכולם והוא לימוד חכמת הקבלה.

במרכז מיכאל אנו מלמדים את פנימיות היהדות, את חכמת הקבלה, ואנו מאמינים ויודעים שכדאי להיות שותף בהפצת הידע הזה.

אנשים היכולים לעזור בתהליך ההפצה, מוזמנים לתרום למרכז מיכאל, ישירות לעמותה (מעשר הוראת קבע או תרומה חד פעמית יתקבלו בברכה) או להשתתף במנוי ללימוד פרשת השבוע באינטרנט.

מרכז מיכאל – אני מאמין

אנו מאמינים וחותרים לעולם טוב ובריא יותר, פיזית נפשית ורגשית, עולם בו שורר שלום בין אדם לחברו, עולם של כבוד הדדי. אנו מאמינים ויודעים שמציאות כזו אפשרית! במידה, שאת אתה ואני, נהיה טובים יותר, העולם יהיה טוב יותר. ברגע ששינינו את עצמנו גרמנו שינוי בעולם, וכקבוצה כוחנו גדול יותר.

איך מתגלה ברכה אמיתית… דברי הזוהר עם פירוש הסולם, בפרשת  תרומה  סעיף לד'

"רבי שמעון פתח ואמר. ויקחו לי תרומה וכו' ויקחו לי יורה, שמי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בהקב"ה, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם, אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי לפי כוחו.
כל מי שרוצה לדעת אותו זכה בו בלא שכר כלל, אבל השתדלות הקב"ה העומדת במעשה, אסור לקחת אותו בחנם וריקם, משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל להמשיך עליו רוח של הקדושה אלא בשכר שלם.
בספר הכשפים שלמד אשמדאי, מלך השדים. לשלמה המלך, כתוב, כל מי שרוצה להשתדל ולהעביר ממנו רוח הטומאה ולהכניע רוח האחר של הסיטרא אחרא, מעשה ההוא שרוצה להשתדל בו, צריך לקנותו בשכר מלא, שייתן כל מה שמבקשים ממנו, בין מעט ובין רב, משום שרוח הטומאה הוא מזומן תמיד בחינם ובריק, ונמכר בלא תשלום, כי מכריח בני אדם שישרה עליהם ומסית אותם בכמה הסתות לדור עמהם, בכמה דרכים מטה אותם שיעשו משכנם עמו. "

חוקי היקום מלמדים שאי אפשר לקבל ברכה אמיתית בחינם.  כמו שנאמר "מה שבא בקלות הולך בקלות". בקבלה לומדים לחשוב אחרת מהטבע הרגיל  בעולם שלנו וזאת מכוון שיש חוקים רוחניים בעולם, קנה לך את הזכות ביושר. הידע שאנחנו מלמדים באמצעות האתר יכול לעזור לכם בחיים! נשמח במידה ותשלחו לנו את תרומתכם על מנת שנוכל להרחיב את הפצת הידע. 

להסבר אודות המשמעות הרוחנית של מעשר לחץ כאן

תודה
צוות מרכז מיכאל

אישור רשם העמותות – ניהול תקין 2020 – לצפייה לחץ כאן

באמצעות פייפל לחצו על הכפתורלתרומה באמצעות PayPal לחצו על הכפתור הכתום