א
רבי יוסף המערבי תלמיד האר"י; ר' מסעוד רפאל אלפאסי מטוניס;
רבי יאיר חיים בכרך מוורמיזא

ב
רבי אברהם משה מפרשיסחא; רבי יעקב צבי מפוריסוב נכד היהודי הקדוש

ג
רבי אברהם מסטרעטין; רבי אביגדור עזריאל מירושלים;
רבי נח מינדעס עמיתו של הגאון מווילנא; רבי חיים שאול דוויק הכהן

ד
רבי פנחס בן יאיר; רבי גרשון חנוך העניך מראדזין

ה
רבי שלמה מולכו; ר' אלחנן מפלאנטש תלמיד החוזה מלובלין;
רבי אהרון בן צבי נכד הבעש"ט;
רבי יהושע הלוי הורוביץ אביו של בעל ההפלאה

ו
רבי יחזקאל שרגא משינוא בן ר' חיים מצאנז

ז
רבי צבי בן הבעש"ט; רבי' צבי הירש מקאמינקא תלמיד הבעש"ט;
רבי ברוך מקאמינקא תלמיד הבעש"ט; רבי משה דוד וואלי תלמיד הרמח"ל; רבי יהודה לייב מסלוצק

ח

ט
עזרא הסופר; רבי יוסף בן רבי שמואל הנגיד; רבי נחמיה בן חכליה;
רבי עזרא רבו של הרמב"ן בקבלה;
רבי אברהם חיים שור חתנו של מגלה עמוקות;
רבי פישל מסטריקוב תלמיד המגיד ממזריטש

י
זכריה הנביא בן ברכיה בן עדו; מלאכי הנביא; רבי נתן מברסלב

יא

יב
רבי נתן שפירא תלמיד האר"י;
רבי אברהם משה מפרשבארסק תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק

יג
רבי צבי הירש שמואלקס תלמיד הבעש"ט

יד

טו

טז

יז
רבי פנחס הלוי הורוביץ מקראקוב; רבי משה מקיטוב

יח
רב הונא ריש גלותא; ר' צבי אלימלך מדינוב ה'בני יששכר';
רבי נתן נטע אשכנזי מראזריל;
רבי משה מקרטשוב בן רבי מרדכי מטשרנוביל;
רבי יעקב מאפטא תלמיד החוזה מלובלין; רב משרשיא בר פקוד

יט
רבי יעקב הלוי הורוביץ מקאלבסוף בן רבי נפתלי צבי מרופשיץ

כ
רבי משה בן מימון הרמב"ם; רבי יעקב אבוחצירא

כא
רבי ישראל אברהם מטשארני בן רבי זושא מאניפולי

כב

כג
רבי יצחק זרחיה בן ישעיה אזולאי אבי החיד"א;
רבי אברהם פאלאג'י מאיזמיר בן רבי חיים פאלאג'י;
רבי אריה לייב הלוי עפשטיין מאוזעראב תלמיד החוזה מלובלין;
רבי חיים ישראל רפאל סגרי מירושלים

כד
רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא;
רבי יוסף מיניפולי בן המגיד מזלוטשוב

כה

כו
רבי אברהם חיים מזלוטשוב

כז

כח
רבי אברהם ענתבי מארם צובא (דמשק);
רבי שמואל בן רבי אריה לייב אביו של האפטא רבה

כט
המקובל רבי יצחק כדורי