אסונות טבע

אסונות טבע המתרחשים בעולם לאחרונה מדהימים  בעצמתם.
הטבע מראה לנו את כוחו וגבורתו, כל הטכנולוגיות המתקדמות של יפן מתגמדות מול איתני הטבע. הרב אשלג מסביר שחוקי הטבע וחוקי האלוקים אחד הם, ראו בספר מתן תורה.
הטבע בגימטריה 86 וכך גם אלוהי"ם, אותה הגמטרייה. כלומר מדובר בחוקים של סיבה ותוצאה, מה שהאדם מבשל זה מה שהוא אוכל לבסוף, רק שהגורם העיקרי המפריע לנו לקבל בפשטות את החוק הזה היא העובדה שזה לא קורה מיד.
ובכל זאת מה אפשר לעשות? כיצד אפשר לבקש שיהיו יותר רחמים בתהליך זה?
המציאות מראה על מאבקי כוחות בין היסודות של העולם, כאשר יש איזון בין בני אדם היסודות מאוזנים גם כן, כאשר יש מאבקי כוחות בין בני אדם יהיו גם מאבקי כוחות בין היסודות אש, מים, אויר, אדמה. מאבקים אלו מגיעים לכדי אסונות טבע.
היסודות נבראו בכוח האותיות א, מ, ש
מדיטציה באותיות אלו על מנת לגלות אור המאזן את היסודות יכולה לעזור, במידה והרבה אנשים יכוונו באותיות ויבקשו איזון לכוחות הטבע הדבר יהיה משמעותי ביותר