פרשת קרח

הפרשה המכילה את הסיפור המדהים אודות האדמה הבוקעת את פיה ובולעת את קורח ועדתו מתחילה במילים " וייקח קורח " השאלה הטבעית העולה בספר הזוהר היא – מהו וייקח ? כלומר מה הוא לקח? ומשיב לקח עצה רעה לעצמו .
בספר הזוהר מסבירים שקורח הלך בדרך של  המחלוקת , כלומר פעל מיתוך גישה ומודעות של מחלוקת . מכוון שמחלוקת דוחה את הכוח של השלום ודוחה תיקון העולם , התוצאה הייתה שאותו האדם יהיה נאבד מכל העולמות .
מהו הלימוד לגבינו ?
שלא כדאי לנו לפעול בגישה ומודעות של מחלוקת !
קורח שהיה לוי  ביקש תפקיד שלא היה שיך לו, הוא ביקש תפקיד של כהן . לוי מיצג אנרגיה של קו שמאל , של רצון לקבל וכהן מיצג אנרגיה של קו ימין, של חסד.  למעשה רצון זה הוא רצון להחליף הימין של הכהן באנרגיה של שמאל , דבר שהיה גורם הרס וחורבן רוחני. התוצאה הייתה שהוא איבד הכול .
כלומר מי שרודף אחר משהו שאינו שלו סופו שמאבד הכול . המשמעות היא שלא כדאי לנו לחמוד מה שיש לאחרים, לא כדאי לנו לרצות את מה שיש להם . כדאי לנו לבקש ולרצות את מה שמתאים לנשמה שלנו, את מה שמיועד לנו מעצם בריאתנו. דבר אותו אפשר לבקש גם במידה שלא יודעים מה באמת מתאים לנו, אנו מבקשים שהכוח החיובי הקיים ביקום יעזור לנו למצוא את המסלול הנכון לנו!
הדרך בה מתו קורח ועדתו הייתה בלתי שגרתית . בצורה של אסון טבע מבוקר . הלימוד היוצא מזה הוא שיש כוח רוחני בצירופי האותיות של ההפרשה להתגבר ולשנות אסונות טבע .
מכוון שאנו חיים בתקופה בה לצערנו אסונות הטבע בקנה מידה גדול הם דבר שבשגרה, כדאי בשבת הקרובה , שבת פרשת קורח , להתפלל ולבקש על ביטול כל סוג של דין העלול לבוא כאסון טבע . חשוב לבקש עבור העולם כולו !