מגזין אינטרנטי מספר 25   פרשת וישב  כסלו תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

כך נוכל לשפר את הכתוב מידי שבוע ונעורר את תחושת השותפות לקהילה ולמרכז מיכאל.

                                                                                                         שבת שלום לכולם

 

פרשת וישב

הפרשה עוסקת בחלומות יוסף, בהוצאת הדיבה של יוסף המסתיימת במכירתו לעבד, בירידה הרוחנית של יהודה ובהיווצרות עץ המשפחה של דוד המלך ומלך המשיח, הניסיון הגדול של יוסף עם אשת פוטיפר, וחלומות שר האופים והמשקים.

במדרש תנחומא על הפרשה מובא לפרטים העיקרון של סיבה ותוצאה, מה שעשינו חוזר, עשינו טוב חוזר טוב עשינו רע חוזר רע.

הגורם  שמטעה אותנו הוא שבעולמנו יש הפרש זמן בין הפעולה לתוצאה ולכן קשה לנו לקשר בין הסיבה לתוצאה, זה נראה כמקרה.

המפרשים דנים בקנאה שבין האחים ליוסף ומסבירים שהיה על יעקב להיזהר ולא לתת ליוסף מתנה יתרה מאשר נתן לשאר ילדיו.

יוסף שווה בגימטרייא 156 וכך גם המילה קנאה, יש כאן התמודדות עם המידה הרעה הנקראת קנאה!

האם אנו בטעות גורמים קנאה במשפחתנו?  האם יש בנו תחושת קינאה בגלל מקרים שהתרחשו בעברנו?  בשבת זו יש הזדמנות לנקות את המטענים הרעים שיצרה מידת הקנאה בתוכנו (במידה ויש).

בסיום פרשה אנו למדים שיוסף כביכול נותן מבטחו בשר המשקים שיזכירו לפני פרעה, התוצאה היא שיוסף נשאר שנתיים נוספות בכלא עבור שתי מילים מיותרות שאמר!

כדאי לנו לזכור, לבטוח רק באור הבורא, כול השאר הם רק שליחים שאין לבטוח בהם, במידה והבורא לא ייתן להם כוח הם לא יוכלו לעזור!

 

שבת שלום,

הרב יחזקאל נגר

הקשר בין פרשת וישב להפטרה עמוס א'

ההפטרה שאנו קוראים לפרשת השבוע וישב, היא תוכחתו הראשונה של עמוס לישראל: "על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים".

חלק גדול מנבואותיו של עמוס מכוון נגד עושק הדלים וגזל האביונים. כשהוא פונה לנשות שומרון העשירות, הזוללות והסובאות הוא אומר: "שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם: הביאה ונשתה" גם בהמשך הוא קובע: צוררי צדיק, לוקחי כופר, ואביונים בשער היטו.  בפרק ח' בעמוס נבואה דומה לנבואה שאנו קוראים בהפטרה: "שמעו זאת השואפים אביון, ולשבית עניי ארץ… לקנות בכסף דלים, ואביון בעבור נעלים…"

מפשוטם של מקראות בתיאור הפשע: "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים", לא מכוון הנביא לאירוע חד פעמי שהתרחש בעבר, אלא למעשי יום יום.

השופטים לוקחים שוחד ומטים משפט.  יש המבארים שמדובר על המעלילים על צדיק שגנב וגורמים שהשופטים ימכרו אותו על פי הדין: "אם אין לו  ונמכר בגניבתו".  אפשר גם להבין שהם גונבי נפשות ומוכרים אותם לעבדים.

חז"ל קשרו את הדברים לסיפור מכירת יוסף הפותח את פרשת השבוע: "ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצריימה".

הצדיק הוא יוסף המכונה יוסף הצדיק והוא הנמכר בכסף. הנביא מתריע: האחים בקנאתם ושנאתם מכרו את יוסף, ובניהם, עם ישראל, ממשיכים בשנאת אחים.

יש המבארים שהנעלים היו דווקא מצרך יקר ערך בימים ההם, העניים הלכו יחפי רגלים, הנביא מגנה אותם על שמכרו את הצדיק בעבור מותרות כמו נעלים.

קשר נוסף בין הפרשה להפטרה הוא על דרך הניגוד, בסיפור יוסף ואשת פוטיפר אנו רואים כיצד מתגבר יוסף על יצרו.

לעומת זאת אנו שומעים בהפטרה: "ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי"  חילול שם שמים בגלוי, על ידי שיתוף בניאוף בין האב לבן.

לעומת יוסף שעליו נאמר: "ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה",  אומר הנביא: "ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח".  לפי המדרש ההפטרה רומזת  לסיפור מכירת יוסף ולקורותיו.

 

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

                                                                     

*לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

 http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx 

 

רשימת אירועים                                       

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית,  בכול יום שני   20:00-21:30 

כדאי להזמין חברים חדשים

*קורס מבוא לקורס קבלה – ביום רביעי (אפשר עדיין להצטרף)   20:00-21:00

מסיבת חנוכה – יום ראשון 25/12  – פרטים באתר

 

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

054-6365057      ת.ד. 145 רעננה 4310101