פדיון נפש 

במיוחד השנה ברור שכדאי לפדות את הדין בצדקה! טוב לעשות פדיון נפש עבור כל בעיה … טוב לעשות פדיון נפש לחולה … המשך ההסבר למטה אחרי הטבלה

לתשלום מאובטח באינטרנט לחץ כאן!

נא לשלוח שם ושם ההורים, של כול אדם עבורו מבקשים את הפדיון (במשבצת ההודעה שלך)

פדיון נפש – הסבר

לפעמים מרגישים חסימות בחיים, "כאילו לא זורם", מדוע? חכמנו זיכרונם לברכה אמרו שנפשו של האדם נעשית שבויה בידי מקטרגים וכוחות רוע המתקנאים בו, וזה מזיק לאדם. דבר זה חוסם את מזלו של האדם, והאדם מרגיש שהדברים סגורים מכל הכיוונים.

מובא ע"י רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שכדאי לאדם לעשות פדיון נפש, ולפדות את הנפש מצרות ובעיות, ממש כמו שפודים שבוי שנפל בשבי האויב.

סגולה לחולה, לעשות פדיון נפש, וכמו שמוסבר בספר "קונטרס היחיאלי", שהמילים "ורפא ירפא" עם הכולל (2 המילים), שווים בגימטריה למילים "פדיון נפש"

משמעות התיקון היא לפדות את נפש האדם מהגזרה בה הוא מצוי בעזרת תפילה מיוחדת הנקראת פדיון נפש הפודה את האדם מכל צרותיו, הן בנפש והן בגוף. סדר הפדיון נעשה בדרך זו. לוקחים 160 מטבעות, סופרים את המטבעות על פי סדר מיוחד של שמות הבורא ומוציאים את הפדיון מהכוח אל הפועל, ממתיקים את הדינים בשורשם ולאחר מכן מתפללים תפילה מיוחדת לברך בהן את האדם.

ראיתי מקרים בהם הפדיון עוזר כמעט מידית באופן פלאי ומקרים אחרים שלא, יש לדעת שהדבר גם תלוי בחשבון שמיים אישי של כל אחד ואחת. סגולת הפדיון בהרבה מקרים להעביר את רעת הדין ולהביא רחמים!

מדוע הפדיון מתבצע באמצעות 160 מטבעות?

מכוון שהמילה צלם שווה בגימטריה 160. הצלם מהווה את החוליה המחברת בן הנפש לגוף, בלי צלם אין חיים כמו שנאמר "אך בצלם יתהלך איש".

למעשה כל אדם יכול להיעזר בפדיון נפש. בקשה לזוגיות, בקשה לילדים, בקשה לרפואה, לפרנסה, שלום בית, כשהמזל לא זורם… התיקון נעשה עם כוונות וייחודים שנמסרו מתוך ספרו של הרב חיים יוסף דוד אזולאי.

התשלום עבור הפדיון אפשרי באחת מהדרכים הבאות:
בסניפים – בימי ההרצאות  /  באמצעות הדואר: נא לשלוח צ'ק לפקודת "מרכז מיכאל"- ת.ד. 145 רעננה 4310101  / באמצעות אשראי בכפתור הכחול

לתשלום מאובטח באינטרנט לחץ כאן!