קבלה – הידע צופן בחובו הסבר אודות שמות קדושים כדוגמת ע"ב שמות הבורא

קבלה

ידע קדום אודות מטרת המציאות והחיים, הידע מדויק

בתכלית ופרקטי, קבלה נותנת תשובות לשאלות העמוקות

בהם התחבטו פילוסופים במשך כל הדורות כגון:
מה הטעם בחיים?
מדוע הבריאה קיימת?
מהי תכלית הבריאה?…
לתקופה מסוימת הידע הוסתר מהציבור.

הגענו לזמן בו לימוד חכמת קבלה נפתח לקהל הרחב.

מהיכן מגיע הידע הכלול בחכמת הקבלה?

ראשית מאדם הראשון באמצעות הספר רזיאל המלאך שהוא למעשה ספר קבלה, ובמשך 20 דורות שלאחר מכן הלך ונשכח הידע כמעט לגמרי, עד בואו של אברהם אבינו לזירה העולמית. אברהם אבינו גדל בבית של עובדי אלילים, אביו ייצר פסלים לעבודה זרה, ובנו ,אברהם אבינו נהיה עצום, גדול ואב רוחני לרוב העולם ! מדוע ???
הוא גילה את סודות היקום !!! אותם לימד ליצחק בנו והשאיר גם בתור ירושה רוחנית בספר קבלה מיוחד במינו הנקרא " ספר יצירה ". במשך דורות עובר הידע מאב לבן, ממורה לתלמיד, עד לגילוי הידע במעמד הר-סיני, לכול בני ישראל. בתהליך ההיסטוריה של עם ישראל, לאחר חורבן בית-המקדש השני, החלו לשכוח את אשר קבלו במעמד הר-סיני.
לכן אנו מגיעים לתקופה מיוחדת בעם-ישראל, מתקבלת רשות רוחנית לכתוב את הידע שעבר בעל-פה. לכן התורה שבעל פה נכתבת ובכללה גם ספר הקבלה העיקרי מאז ועד עתה, ספר הזוהר.

ספר הזוהר

ספר זה, סודות אלו, התגלו לרבי שמעון בר-יוחאי. ביחד עם בנו ושמונה חברים נוספים, החלו בגילוי הסודות וכתיבתם. ספר הזוהר היה מוסתר במשך 1200 שנים לאחר כתיבתו ורק יחידי סגולה זכו לראותו וללמוד ממנו.
מאוחר יותר, במאה ה-16 בצפת, מתרחש שלב נוסף בגילוי הקבלה באמצעות רבי יצחק לורייא ותלמידו רבי חיים ויטאל. הידע שהתגלה נכתב בכתבי האר"י, מבאר בצורה מסודרת את תורת הקבלה. מאז ועד היום רוב לומדי הקבלה לומדים בדרך שנסללה על-ידי האר"י.
במאה הקודמת מתגלה מקובל עצום המבאר את דברי הזוהר ואת דבריו של האר"י, הרב יהודה אשלג. מאז נפתחו שערי לימוד הקבלה גם למתחילים שאין להם רקע מוקדם בנושא. מטרת הלימוד להעצים את הפנימיות של האדם במאבק המתמשך כנגד המודעות החיצונית השלילית אתה אנו נולדים. כמו שנאמר "יצר לב האדם רע מנעוריו" ובלשון הקבלה, הרצון לקבל לעצמו- האגואיזם עליו יש להתגבר.
תורת הקבלה נקראת תורת הסוד,או תורת הנסתר .ידע הקבלה חושף בפנינו את סודות החיים! מאז ועד היום התגלו אין ספור יצירות קבליות המלמדות תורה רוחנית זו.

מה נותן הידע?

לדעת לחיות נכון, משמעות לחיים, שלווה,שמחה, מבט אמיתי על החיים, איכות חיים, מאיר ופותח את המחשבה….
זריקת אנרגיה לנשמה,מרפא לנפש,התרוממות רוח….
למי מותר ללמוד קבלה?
לכל אדם החפץ בכך!
שני חלקים עיקרים בתורת הקבלה:
א. סודות הקבלה
ב. טעמי הקבלה,המבוא.
את החלק של "טעמי הקבלה", שהוא עצום בפני עצמו, כל אדם יכול ללמוד!
ישנו תחום מסוים מאד בתורת הקבלה, שכדאי להישמר ולא לעסוק בו. התחום נקרא
"קבלה מעשית".
בקבלה מעשית משתמשים בשמות מלאכים ובהשבעתם, על מנת שיבצעו פעולות שונות. בתחום זה כלולים גם חלק מהקמעות המצויים בימינו. רבי יצחק לוריא {האר"י הקדוש} כותב במפורש בספר "ליקוטי תורה" פרשת שמות, על האיסור והנזק בשימוש כזה. מי שמבטא בשפתיו שמות המלאכים והשמות הקדושים ומי שמשביעם יפגע כתוצאה מכך.
במרכז מיכאל אין אנו עוסקים בתחום זה בכלל ! וממליצים לכל אדם ,שנפשו חשובה לו, שלא לעסוק בתחום זה.