נכון לעכשיו אין תפילת ראש השנה ביחד! 

לוח זמני התפילות בראש השנה תשפ"א  –  רעננה

יתכנו הפרשי זמנים קלים

יום שישי ערב ראש השנה  18/9/20

6:30 –  תפילת שחרית 

7:20 –  הסבר קצר אודות התרת נדרים

7:30 –  התרת נדרים קבוצתית   (נא להגיע בזמן)

 

הזמנים בדף זה מתאימים לרעננה

הכנה רוחנית לחג-מקווה -באופן אישי  

18:23 –  הדלקת נרות חג   (18:43 שקיעה, 19:01 צאת כוכבים)

 הילולת שרה אימנו ורבי אמנון ממגנצא

לפרטים והרשמה – לחצו כאן

 

יום שבת  (א' ראש השנה)  19/9/20

    מקווה באופן עצמאי

7:45 –    שחרית

9:00 –    פתיחת ההיכל – הזדמנות לבקשות אישיות.

9:10 –    מדיטציה "אנא בכח"

9:20 –    הסבר קצר אודות הקריאה בתורה

09:30 –  קריאת התורה

10:30 –  הפסקה 

10:50 –  תזכורת כוונות השופר- מדיטציית הכנה לתקיעות השופר.

11:10-   תקיעות השופר מיושב

             מוסף ותקיעות השופר

13:30 –  קידוש 

מנחה של חג ושבת – 17:30

 

19:00 – צאת כוכבים / ערבית

19:30-  הדלקת נרות חג ללילה שני -מעבירים אש מאש קיימת ( 19:17 צאת יום א')

לפרטים והרשמה – לחצו כאן

יום ראשון  (ב' ראש השנה) 20/9/20

מקווה באופן עצמאי

7:30  –   ברכות השחר וקרבנות

8:00 –    שחרית – "ברוך שאמר"

9:00 –    פתיחת ההיכל – הזדמנות לבקשות אישיות.

9:10 –    מדיטציה "אנא בכח"

9:20 –    הסבר קצר אודות הקריאה בתורה

09:30 –  קריאת התורה

10:30 –  הפסקה

10:50 –  תזכורת כוונות השופר- מדיטציית הכנה לתקיעות השופר.

11:10-   תקיעות השופר מיושב

             מוסף ותקיעות השופר

13:30 –  קידוש 

18:30 – מנחה של חג

 19:15 – צאת החג ברעננה

שנה טובה מבורכת ומתוקה

כל הזמנים בדף לפי הזמן ברעננה