אושר

לכל אדם בעולם יש רצון להיות מאושר, אך אף בן אדם לא יכול לאחוז פיזית בשתי ידיו את האושר .
הסיבה לכך היא שאושר אינו דבר גשמי פיזי, כי אם כח אותו אנו חשים בחושים היותר רוחניים שלנו.
אושר הוא אותו כח אנרגיה הנקרא בלשון הקבלה אור. זהו כח בלתי מוגבל הנמצא בכל מקום, כל הזמן ובשפע. מכיוון שבעולמינו אין ארוחות חינם, אנו צריכים להרויח את האושר, לא ניתן לקבל אותו בחינם. כאשר בעבר חוינו אושר, זה היה לאחר שפעלנו בצורה שגילתה את האור בחיינו.
הקבלה מסבירה שיש ביקום א. אור, כלומר כח אנרגיה.
ב. חומר הכלים, כלומר רצון לקבל.
כל מה שיש בבריאה קיים כתוצאה ממערכת היחסים בין האור לכלי.
כאשר נסתכל בהקבלה אלינו , הנשמה מיצגת את האור והגוף את הכלי .
המודעות של הנשמה זוהי המודעות להיות בנתינה, אהבה, סובלנות, פירגון וכל התכונות החיוביות.
מודעות הגוף היא מודעות של רצונות האגו, תאוה, שקר, רכילות וכו'. מכוון שאי אפשר ששני מלכים ישלטו באותה הממלכה, אנו חיבים להחליט איזו גישה היא השלטת בחיינו מודעות גוף או נשמה.
במידה ובחרנו במודעות גוף, כל ההחלטות שלנו יהיו מושפעות מזוית הראיה הגשמית. במידה והחלטנו מודעות נשמה, כל ההחלטות יהיו מהזוית של הנשמה, של האור. מי שבוחר שמודעות הגוף תשלוט, בחר שבסוף חייו לא יסיג את אותו אושר אליו יחל ! לכן כתוב בתורה "ובחרת בחיים" ומכיוון שלכל אחד מאיתנו יש יכולת לבחור לכן כדאי לבחור בתבונה.
למי שאין רקע בסיסי בקבלה כדאי ללמוד את קורס המבוא דבר שיעזור להבין את הנאמר כאן בצורה טובה יותר.