מגזין אינטרנטי מספר 21 פרשת וירא   חשון תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

כך נוכל לשפר את הכתוב מידי שבוע ונעורר את תחושת השותפות לקהילה ולמרכז מיכאל.

                                                                                   שבת שלום לכולם

פרשת וירא

כדאי לקרוא בעיון את הנאמר על הקשר בין ההפטרה לפרשה

שבת שלום,

הרב יחזקאל נגר

הקשר בין פרשת וירא להפטרה מלכים ב' ד'

הפרשה שלנו עוסקת בסיפורים מגוונים, רבים ומשמעותיים. תחילתה בהכנסת האורחים המפורסמת של אברהם, הבשורה על הולדת יצחק, ספור סדום וחורבנה, לוט ובנותיו, סיפור אבימלך שלקח את שרה, הולדת יצחק, גירוש הגר והצלתה ומסתיימת בעקדת יצחק.

ההפטרה בחרה להתמקד בסיפורי הניסים השונים בפרשה.

ההפטרה פותחת בסיפור על אישה אחת מבני הנביאים, המדרש אומר שהייתה אשתו של עובדיה הנביא שהיה ירא ה' מאד (מתלמידי אליהו).

עובדיה סיכן את נפשו בתקופת איזבל ואחאב, שרדפו עד חורמה את נביאי ה'. הוא החביא בשתי מערות נפרדות מאה נביאים כשהיה רעב ובצורת וכלכלם בלחם ומים.

בצר לה מנסה האישה לפנות אל אלישע הנביא והוא דוחה אותה בלך ושוב עד אשר "צעקה" = 265 פעמים ורק אח"כ הוא עונה לה.

מדוע צעקה? להצלת שני בניה  ,כי בעלה בזמנו לקח הלוואה (מיהורם בן אחאב) ולא החזיר כי נפטר. עכשיו יהורם דורש את הילדים לעבדים – כשבביתו עבודה זרה.

האם חוששת שיתחנכו לעבודה זרה, והרי נאמר שבאותה מצווה שאדם מוסר עליה נפשו, לא יתכן, שבניו לא ינצלו בזכות המצווה שהאב עשה.

מכאן אנו למדים על עניין הכרת הטוב – עובדיה היה מוכן למסור את נפשו על שמירת תורת ה', הבורא באמצעות אלישע מכיר בטוב שעשה עובדיה ומשיב לו בטוב בהצלת ילדיו ע"י נס השמן.

רגע אחד נשוב לפרשה שלנו ונראה שיש לנו ענין העוסק בפתחים ובדלתות.

בתחילת הפרשה יושב אברהם "פתח האהל" רואה אורחים "וירץ לקראתם מפתח האהל", כשהם מבשרים לאברהם על הולדת יצחק נאמר "ושרה שומעת פתח האהל"

גם בסיפור הכנסת האורחים של לוט מופיעה המילה "פתח" ובנוסף לכך גם עניין של פתיחת וסגירת הדלת.

לאחר שלוט מכניס את אורחיו הביתה, מתאספים אנשי סדום הרשעים סביב הבית ודורשים מלוט להוציא החוצה את האורחים כדי לעשות בהם מעשי סדום. שם נאמר: "ויצא אליהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו" כשאנשי העיר מנסים באלימות להוציא את האורחים מבית לוט, האורחים מושכים את לוט פנימה" ואת הדלת סגרו ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים… וילאו למצוא הפתח".

גם בהפטרה שלנו אלישע שואל מה יש לך בבית והיא אומרת שאין לה כלום למעט מעט שמן. אלישע מבקש ממנה לאסוף כלים מכל השכנים, להכניסם הביתה "ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בניך" וכך היא עושה "ותלך מאתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה", כשנגמרו הכלים נעצר השמן.

יש כל כך הרבה לימוד רק מפס' אלו , אנסה לרכז אותם.

  • חינוך הילדים ברוח התורה, צריך להיות בראש מעיננו.

  • עניין הפתח וגם הדלת – מלמד אותנו כשאדם שלם ועוסק בקדושה אין בעיה שהפתח יישאר פתוח אז גם אין דלת. הוא לא צריך, כי הקליפות תישארנה בחוץ.

  • כשאדם לא שלם – עדיף שיסגור את הדלת כשהוא עוסק במצווה, או בקדושה להגנתו ,להגנת בני ביתו וביתו. בספור לוט ובסיפור האישה בהפטרה – אנו מקבלים את כוח ההגנה והשמירה עלינו.

  • נראה לי שעניין של פתח ודלת הוא עמוק באופן נוסף. אנחנו פותחים פתח בחיינו לאנשים אחרים, לאור, לא משנה למי. עלינו לדעת מתי הפתח יכול להישאר פתוח לרווחה מתי עלינו לסגור את הדלת, את הפתח שפתחנו. להכיר מתי יש לנו כלים ומתי ייעצר השפע כשנגמר לנו הכלי. ברגע שהבן שלה אמר "אין עוד כלי" אומר הכתוב "ויעמד השמן".

העניין של פתיחת עצמנו, הכנת הכלי וסגירת הדלת כי אין לנו יותר יכולת להכיל גם זה עניינה של הפרשה.

  • ובעניין הניסים, אברהם היה פתוח לכל עבר ונתן מעצמו הרבה בהכנסת אורחים שלא הכיר, לביתו. גם מכוח זה זכה לבן. (הולדת יצחק בפרשתנו יקביל למחצית השנייה של הפרשה בדבר האישה השונמית והולדת בנה.

גם לוט הכניס אורחים וביודעין סיכן את עצמו ומשפחתו וזכה בנס הצלתם כשהעיר נחרבה

נס השמן בהפטרה ניתן בזכות יראת השמים וסיכון הנפש של עובדיה הנביא ואשתו, בהצלת ילדיהם מעבדות וקבלת חיי חירות וקדושה.

מי ייתן ונזכה כולנו להפנים תובנות אלו ולייצר בחיינו ניסים ונפלאות.

                                                שבת שלום ובשורות טובות, צמרת

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

https://www.michael-center.com/?page_id=7585

 *לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

 http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

רשימת אירועים

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית, שני 21/11  20:00-21:30

כדאי להזמין חברים חדשים

*הרצאת מבוא לקורס קבלה – ביום רביעי –    23/11   20:00-21:00

כניסה חופשית

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

09-7404969      ת.ד. 145 רעננה 4310101