האם יש בורא? האם יש סדר בבריאה?

הוכחה הגיונית בדבר קיום הבורא וסדר בבריאה

במידה ואהבתם – כדאי להעביר הלאה