פרשת בראשית

אנחנו פותחים השבוע את הפרשה הראשונה מהספר הראשון מחמשת החלקים, הנקראים חמשת חומשי תורה. יש לציין שבספר התורה אין חלוקה כזו. החלוקה, כפי שאנחנו מכירים אותה החלה בימי חכמי הכנסת הראשונה כדי להעניק לאנושות מענה תקופתי ושבועי להתמודדות עם הבעיות, אותם ראו החכמים ברוח הקודש, בעיות הצפויות להתרחש בכל דור ודור עד גמר התיקון. התורה, בעצם, היא ספר אקטואליה. הסיפורים השונים והעצות השונות שבה הם הפתרונות לכל הבעיות שעליהם אנחנו קוראים בעיתונים היום. חמשת החלקים של התורה הם כנגד חמשת הספירות של ההוויה הגשמית קרי, כתר, חכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות.
ספר בראשית מייצג את ספירת כתר או רמת הזרע., התחלת כל ההתחלות והרמה היחידה שבה שינוי נמצא בגדר האפשר. כל ספר בראשית שוטח לפנינו את התכנה הכי בסיסית של בריאת העולמות ומעניק לנו כלים כדי לשנות ולעצב את המציאות מהשורש בדיוק כפי שניתן לשנות את מהלך גדילתו של עץ על יד התערבות ברמת הגנום שנקראת הנדסה גנטית.
חכמנו ז"ל (בספר הזהר) לימדו שהבורא הסתכל בתורה וברא את העולם! רבי שמעון בר יוחאי מסביר בפירוש הזהר לפרשת בהעלותך שהתורה שאנו מכירים היא תכנית אב מוצפנת שבה נמצאים כל פרטי הבריאה שתכליתה (כפי שלומדים בחכמת הקבלה) היא להעניק לכל הברואים חיים של שפע ושמחה.
התורה נכתבת על גבי קלף מעור בהמה כדי שנוכל, באמצעות התדרים של אותיות האלף בית העברי, להתחבר לאותו שפע המיוחל ולמשוך אותו אל החיים שלנו ולתת לו ביטוי מוחשי בעולם בכלל. על פי מה שמסביר רבי עקיבא וספר הזהר, אותיות האלף בית העברי הם לבנות המבנה של היקום ודרכם ניתן להתחבר לכל מעשי הבריאה. הקשר הזה שאנחנו עושים לפרשת בראשית ולספר בראשית בכלל הוא הפעלה של חוקי הבריאה בצורתה המושלמת המסודרת כפי שהתכוון אליה הבורא תחילה. כך אנחנו רוצים שעולמנו יראה.
על כן, ישנה חשיבות עצומה לעובדה שהתורה מתחילה באות מסוימת.
התורה מתחילה באות "ב". ספר הזהר מסביר שזאת מכוון שהאות "ב" מייצגת את הכוח של ברכה.
ועוד, האות "ב" הזו יותר גדולה מיתר האותיות שבתורה. ספר הזהר מסביר שהאותיות בתורה מגלות אור מספירת זעיר-אנפין ואילו אות גדולה מגלה אור מספירת בינה שהיא המאגר הרוחני של כל השפע, הבריאות, הפרנסה וכל יתר הברכות. זה הוא הביטוי של תכלית הבריאה "להיטיב לנבראים".
כשמתחילים את קריאת התורה עלינו לכוון את המחשבה ואת רצון הלב שלנו להתחבר לצינור השפע ולהמשיך את הברכה מהעולמות העליונים לעולמנו.
הסיפור אודות שבעת ימי הבריאה מהווה, בצורתו המוצפנת, את התכנית הקוסמית שעל פיה בריאת העולם יצאה לדרך. שבעת הימים הם שבעת הספירות שבין ספירת המלכות לבינה. קריאת התורה של ימי הבריאה מעניקה לנו שליטה על התהליכים בחיים שלנו וגישה למאגר אנרגיית החיים של בינה.
החלק השני של פרשת בראשית הוא הסבר לתחילת ההיווצרות וההוצאה לפועל של העולם.
ישנה אות נוספת בפרשת בראשית שראוי לשים עליה דגש מיוחד. בפתחה של החלק השני של הפרשה (ב,ד) כתוב "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם". האות "ה" במילה בהבראם היא קטנה מהרגיל. אות קטנה מחברת לרמת האנרגטית של ספירת מלכות או לשלב המימוש או ההוצאה לפועל.
גם כאן, עלינו לכוון את המחשבה ואת רצון הלב לקבל את הכוח לממש ולהוציא לפועל את המטרות האישיות שלנו ולמטרות הבריאה שלנו שלשמם נולדנו.
אחד הסיפורים המרתקים והדומיננטיים בפרשה הוא סיפורם אדם וחווה ועץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. הנחש בסיפור "סילף את האמת" והגיש אותה בצורה שחווה יכלה לקבל אותה. זה היווה תחילת הסוף לקשר לגן עדן. סיפורם של אדם וחווה הוא סיפורו של אחד מאיתנו. הסיפור הזה קשור מאד לכוחו של השקר. אחד הניסיונות הקשים ביותר בתקופה שבה אנו חיים הוא להבדיל בין אמת לשקר. על מנת לתת הזדמנות לתיקון, העולם כולו מוצף בשקרים, אם זה בפוליטיקה, בעסקים ואף בחיי המשפחה. העבודה הרוחנית שלנו חייבת לכלול מאמץ לזהות מה הוא שקרי, ואפילו בקצת, ולא להרשות למילים האלה לצאת מפינו.
בכוחו של הסיפור הזה לעזור לנו ולתת לנו את הכוח להבחין בין טוב לרע, בין שקר לאמת ולבחור בטוב ובאמת.
כולנו חלקים מנשמתו של האדם הראשון שלא היה בו עשיר או עני, ולא היה בו גבוה או נמוך ואף לא היו בו טבעי עור שונים. הוא היה אחד וכל המציאות שלו סובבה סביב האור של הבורא. הקריאה הזו בתורה וההתבוננות באות "ב" הגדולה והאות "ה" הקטנה מחזירים אותנו לראשית הבריאה ולחבר אותנו לאחדות הזו בין בני אנוש. רק כך יכול תהליך השינוי לטובה בעולם להתרחש. אדם וחווה היו אחד לפני שהבורא הפריד ביניהם. המטרה הייתה ועודנה לחזור להיות אחד. הקריאה הזו תסייע לנו לפרק את כל ההבדלים והמחלוקות בין בני הזוג ובין המינים בכלל בעולם. מכל האמור לעיל אנו רוצים לקבל מקריאת התורה בשבוע זה את הכוח לחזור בזמן לשלב לפני שכל השיבושים החלו בתודעה שלנו ובחיים שלנו ולשנות כוון לכוון שאליו התכוון הבורא. התהליך הזה קורה ממילא ונקרא תהליך התיקון. תהליך זה יכול להיות קשה וכואב, בדרך של דין, או בדרך של רחמים. יש לנו הזדמנות במהלך הקריאה הזו לבחור בדרך הרחמים ולבקש את הכוח לשנות את עצמנו מהשורש וכדי שנוכל לממש את הפוטנציאל שלנו ולהוציא לפועל את המטרות האמיתיות של הבריאה שלנו באופן חיובי.