א
רבי שמעריל וורחובקר תלמיד הבעש"ט

ב
רבי פייביש הלוי מזבערז תלמיד המגיד ממזריטש;
רבי משולם פייביש הלוי הורוביץ מקרעמניץ חותנו של רבי אברהם המלאך; רבי שמעריל וורחובקר תלמיד הבעש"ט

ג
רבי אליעזר סופינו מרבותיו של החיד"א; ר' רפאל ענתבי מארם צובא

ד
רבי יעקב דוד מאמשינוב בן רבי יצחק מווראקי

ה
רבי שמואל אליעזר הלוי אידלס, המהרש"א; רבי שמחה לוצאטו מוונציה

ו

ז
רבי אהרון הלוי עפשטיין מקראקא בנו של בעל מאור ושמש

ח
רבי אהרון בן רבי מרדכי מטשרנוביל

ט
רבי משה שפירא מסלוביטא בנו של ר' פנחס מקאריץ;
רבי דב בער מלובביץ' בנו של בעל התניא

י
רבי רפאל דאבוש מלוב

יא

יב
רבי שלמה בן רבי יחיאל לוריא המהרש"ל

יג
רבינא בריה דרב הונא; ר' ישראל מטשורטקוב נכדו של רבי ישראל מרוז'ין; רבי שלום הדאיה מירושלים; רבי רחמים מאזוז מג'רבה

יד
ראובן בן יעקב אבינו (משבטי י-ה) ; רבי מנחם נחום בן רבי ישראל מרוז'ין; רבי דוד אבוחצירא נכדו של רבי יעקב אבוחצירא

טו
רבי יהודה הנשיא; רבי אליהו לביא מלוב

טז

יז
רבי יעקב לופז מירושלים; רבי שלום תיתו מלוב

יח
רבי אברהם החסיד בנו של הרמב"ם; רבי ברוך ממז'יבוז';
רבי שלמה טאנז'י ממרוקו;
רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב תלמיד רבי ישראל מרוז'ין;
רבי אליעזר רוקח מבעלזא בן רבי שלום רוקח מבעלזא

יט
רבי דב בער המגיד ממזריטש; רבי חי טייב מטוניס

כ
רבי דב בער מאושפצין תלמיד החוזה מלובלין

כא
שמעון בן יעקב אבינו (משבטי י-ה)

כב
רבי אהרון דוויק הכהן מצובא (דמשק);
רבי משה רוקח מזלאטשוב בן ר' אליעזר רוקח מאמסטרדם;
רבי אליעזר אשכנזי תלמיד רבי יוסף טיטאצאק

כג

כד
רבי אברהם שמואל אבואלעפיא

כה
רבי חיים חזקיהו מדיני מחברון;
רבי שלמה זלמן מווילנא אביו של הגאון מווילנא;
רבי אברהם מווילנא בנו של הגאון מווילנא;
רבי אברהם רפאל שלום שרעבי

כו
רבי אברהם בן ר' דוד הראב"ד; ר' אליעזר מקוזניץ נכד המגיד מקוזניץ

כז
רבי שאול מרגלית מלובלין תלמיד הבעש"ט

כח
רבי חיים טשרנוביץ 'באר מים חיים';
רבי משה תורג'מן רבו של הבבא סאלי; רבי עזרא חמוי מארם צובא, דמשק; רבי חזקיהו די סילוא תלמידו של רבי משה גאלאנטי;
רבי אברהם דב מז'יטאמיר תלמיד רבי מרדכי מטשרנוביל;
רבי אברהם בן רבי דוד מאג'ר; רבי שלמה ארדיט מאיזמיר;
רבי עוזיאל מייזליש תלמיד המגיד ממזריטש

כט
רבי אברהם שמואל מיוחס מירושלים;
רבי אריה לייביש הלוי הורוביץ מסטאניסלב;
רבי גדליה מליניץ תלמיד בעל 'תולדות יעקב יוסף'

ל