מגזין אינטרנטי מספר 30   פרשת וארא  שבט תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

כך נוכל לשפר את הכתוב מידי שבוע ונעורר את תחושת השותפות לקהילה ולמרכז מיכאל.

                                                                                                         שבת שלום לכולם

פרשת וארא

הפרשה עוסקת בשבעת המכות הראשונות על המצרים, המכות מוצאות לפועל באמצעות מטה האלוקים.

באר משה מאושורוב מסביר שהמטה של משה לפעמים הפך לנחש ואז בחזרה למטה.

התובנה אותה מלמד הבאר משה היא שהמטה הוא למעשה משענת עליו נשענים, ומה שנשענים עליו הופך לפעמים לנחש, ולפעמים למטה' כלומר למשענת.

בחיים אנו "נשענים על, סומכים על", מקום עבודה, מפלגה מסוימת, כסף, הבטחה שהבטיחו לי וכו"  וזה הופך לנחש, כמו שיוסף הצדיק סמך על כך שהאחים ידעו עד כמה אביו אוהב אותו, הוא לא תאר לעצמו שלמרות זאת הוא יימכר לעבד, ולעומת זאת משה בתיבה, והמצילה היא בת פרעה ומי שמגדל אותו הוא פרעה החפץ להרוג את מושיעם של הישראלים.

המסקנה, לסמוך  רק על הבורא שיכול להפוך את הנחש למטה, את הצרה לברכה.

בברכת שבת שלום,

הרב יחזקאל נגר

הפטרת וארא

"יען אמר: יאור לי, ואני עשיתי"

ההתמודדות בין משה לבין פרעה היא בעלת שני ממדים, מחד גיסא לפנינו מאבק לשחרור עם בני ישראל מעבדות מצרים, מאידך גיסא יש כאן מאבק של אמונות ודעות. מטרת המכות היא: "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ" "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ."

הכנעת פרעה תשפיע גם על ליבותיהם של בני ישראל אשר דבקו בתרבות מצרים, והושפעו מן העבודה הזרה שלה, כלשון רש"י: "כך מידתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות עובדי אלילים כדי שישמעו ישראל וייראו".

הכבדת ליבו של פרעה באה: "למען רבות מופתי בארץ מצרים" המכות פוגעות תחילה ביאור, הוא מקור חייה של מצרים: "שאין גשמים יורדים במצרים ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפיכך הלקה את יראתם ואח"כ הלקה אותם" מי היאור הופכים לדם ומעלים צפרדעים.

נבואת יחזקאל אותה אנו קוראים להפטרה פונה אל "פרעה מלך מצרים" הנביא מכנה את פרעה מלך מצרים: "התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו", הקרוקודיל, בעל חיים גדול, הרובץ ביאור, הפך לסמלה של מצרים.

חטאו הגדול של פרעה, וחטאה הגדול של מצרים הוא חטא הגאווה, מקור הגאווה של פרעה הוא היאור, הנילוס, הוא היאור, הוא מקור חייה של מצרים. כמות המשקעים במצרים מועטת ביותר, לולי היאור הייתה מצרים שממה.

הנביא משתמש בלשון רבים: יאוריו. המצרים חפרו תעלות רבות המושכות מים מן הנילוס, וכך נראית מצרים יאורים יאורים. פרעה של משה אמר: "מי ה' אשר אשמע בקולו … לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" והנה בחלוף הדורות, פרעה, מלך מצרים החדש, עדיין חושב את עצמו לאל, ומתפאר כאילו הוא ברא את היאור: "לי יאורי ואני עשיתיני". ולאחר שמנבא הנביא את עונשו הוא מנמק את העונש: "יען אמר: יאור לי, ואני עשיתי". התנים ילכד בידי ציידים וגם הדגים הנדבקים בקשקשותיו יוצאו מן היאור יתיבשו וימותו: ונתתי חחים בלחייך, והדבקתי דגת יאוריך בקשקשותיך, והעליתיך מתוך יאורך, ואת כל דגת יאוריך בקשקשותיך תדבק, ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יאוריך, על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תקבץ, לחית הארץ ולעוף השמים נתתיך לאכלה".

הדגים הנצמדים אל התנים, הם העם המצרי התלוי במלך, מצרים תחרב ועמה ילך בגלות: "והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות". הגלות הזאת תהיה קצרה. לאחר ארבעים יקבץ ה' את מצרים מן העמים אשר נפוצו שם ושבתי את שבות מצרים…" אלא שמצרים תישאר ממלכה שפלה ולא תתנשא עוד על הגויים, "וידעו כי אני ה' אלוקים."

ההפטרה פותחת: בקבצי את בית ישראל … ונקדשתי בם לעיני הגויים … בעשותי שפטים בכל השאטים אותם מסביבותם, וידעו כי אני ה' אלוהיהם." כלומר באמצעות הענשת הגויים המצירים לישראל יוודע שם ה' בגויים, רעיון זה אנו מוצאים בהתרעה על מכת הברד, בפרשתנו: "ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ.

שבת שלום, צמרת

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

https://www.michael-center.com/?page_id=7585

*לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

רשימת אירועים

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית,  בכול יום שני   20:00-21:30

כדאי להזמין חברים חדשים

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

054-6365057      ת.ד. 145 רעננה 4310101