קדיש עם כוונות בוקע רקיעים

 

 

חכמת הקבלה מגלה את המשמעות של החיים