פרשת פקודי מסיימת את ספר שמות.בסיום ספר יש גילוי לאור של הספר כולו!
ויקהל משה את בני ישראל…. מדוע היה צורך להקהיל את בני ישראל?
מכוון שלפני כן הייתה נפילה רוחנית הקשורה למעורבות בעגל הזהב. מעורבות בני ישראל הייתה במחשבה!
מעורבות פיזית בעגל הייתה של הערב רב שיצאו עם בני ישראל ממצרים.
כאשר מקהילים את בני ישראל מפרידים אותם ממודעות ערב רב כלומר יש כאן פעולה לטיהור המודעות.
ובזמן זה משה מבקש מבני ישראל לתרום למשכן "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" ממי שבאמת רוצה לתת מהלב ! לכן העבודה הרוחנית שבלב מאד חשובה!
לכן המילה ויקהל בגימטרייא 151 כמו מקוה! כלומר יש כוח בפרשה לטהר מתדרים שליליים.
כאשר מדובר על בנית המשכן מדובר גם על בנית המשכן האישי "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
האור המתגלה באמצעות פרשיות אלו וכמובן העבודה הפנימית של כל אחד מאיתנו שהיא בניית המשכן האישי מהווה הכנה רוחנית לחג הפסח