הפרעות נפש – גישה חדשה

פרופ' יעקב רופא, ראש החוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן, מתארח בתוכנית "המקצוענים" ומדבר על מחקרו העוסק בהפרעות נפשיות.

ההגדרה הכללית למחלות נפש היא: כל התנהגות חריגה שאינה מקובלת בחברה כדאי לעיין בספריו של רבי ישראל ליפקין מסלנט – מיסד תנועת המוסר…