פרשת במדבר

בפרשה זו מונים את בני ישראל וכן מסדרים אותם לפי סדר הנסיעה במדבר .
מדוע מונים את בני ישראל ?
" …בוא וראה כל דבר שצריך להתיישב במקומו , דהינו לקשר הענף שלמטה בשורשו למעלה . אינו מתיישב עד שניזכר בפה ונתמנה עליו . אף כאן רצה הקב"ה (הקדוש ברוך הוא) לספור החיילות של התורה והחיילות של המשכן , כדי לקשר את ישראל בשורשם למעלה ….."
ספר הזהר עם פירוש הסולם במדבר סעיף ז' .
כלומר יש אפשרות , בשבת זו , להתחבר לשורשנו הרוחני !
בספר הזוהר, בפרוש לפרשה זו, מצוין שהעולם כולו לא היה במצב יציב עד מתן תורה. כתוצאה מגילוי האור של מתן תורה העולם התייצב על מקומו. כלומר יש בכוח האור המתגלה באמצעות התורה יכולת לייצב את העולם כולו.
מכוון שבני ישראל מהווים כלי לגילוי שפע זה ,כל שבט הוא חלק חשוב בפזל של הכלי, סופרים את בני ישראל לאחר מתן תורה ועצם הספירה מחברת כל שבט לשורשו הרוחני.
בסעיף י"א (זוהר הסולם בפרשת במדבר) מסביר ר' יצחק איך לברך ולשבח אנשים בצורה נכונה , חשוב לעיין היטב ולהפנים את הלימוד מכוון שכאשר איננו מברכים כראוי המברך עלול להיפגע .