א
ר' דוד הנגיד בן הרב אברהם בנו של הרמב"ם

ב
ר' חיים יצחק אלגאזי מאזמיר

ג
הראי"ה קוק ; ר' יששכר בער מנדבורנא

ד
ר' משה פרובנצאלי ממנטובה; ר' משה פינטו ממרוקו
ר' ישעיה מפשדבארז תלמיד החוזה מלובלין

ה
ר' אהרון משה פררה מירושלים; ר' משה עידאן מג'רבה

ו

ז
ר' אליהו חיים אביו של "הבן איש חי"

ח

ט
דן בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); ר' צדוק הכהן מלובלין

י
ר' פנחס מקאריץ

יא
ר' שמואל מאפטא תלמיד החוזה מלובלין

יב
ר' שמחה בונם מפרשיסחא; ר' שמעון בן רבנו אשר, הרא"ש;
ר' משה אליקים בנו של המגיד מקאזניץ;
ר' אליעזר שפירא בנו של ר' צבי אלימלך מדינוב

יג
ר' יוסף חיים "הבן איש חי"

יד

טו
ר' יעקב קאפל חסיד

טז

יז

יח
ר' יהודה לוואי, המהר"ל מפראג

יט
ר' ברכיה שפירא מקראקוב תלמידו של "מגלה עמוקות"

כ

כא
ר' דוד בעריש מעלעסק בן המגיד מסקאהל; ר' יהונתן איבשיץ;
ר' ישראל מאיר כהן "החפץ חיים"

כב

כג
ר' אורי מסטרליסק "השרף"

כד

כה
ר' אלעזר בן ר' שמעון בר יוחאי; ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב;
ר' אהרון אבוחצירא בן ר' יעקב אבוחצירא

כו
ר' חיים פינטו; ר' יצחק אלפייה מירושלים

כז
ר' נתן אדלר הכהן; ר' שלום רוקח מבעלזא

כח
ר' סעדיה חותן ר' חיים ויטאל

כט