הפרשה מתחילה בעניין תרומת מחצית השקל . כל אחד תרם לבית המקדש אותו הסכום!
בכך כל בני ישראל חיברו את נשמתם לאור המתגלה על ידי עבודת הכוהנים ,בבית המקדש.
על ידי ספירת המטבעות גם ידעו את מנין בני ישראל . ועל צורת ספירה זו אמרו "ולא יהיה נגף בפקוד אותם" כלומר בפרשה יש כח הגנה ממגפות . כמו כן על ידי מתן תרומה למקום לימוד של רוחניות,ניתן לקבל הגנה ממגפו
סיפור מעשה עגל הזהב מופיע בפרשה זו. לכל אחד מאיתנו יש חלק באותה טעות שעשינו בגלגול אחר, במעמד הר סיני.התיקון לכך טמון בחרטה שלנו על שעבדנו עבודה זרה ועל ידי לימוד והבנה מהי עבודה זרה (כדאי ללמוד בספר "חובות הלבבות" של: רבנו בחיי).
"עבודה זרה", בצורה פשוטה, משמעותה המחשבה והאמונה שניתן למשוך שפע מעצמים גשמיים במקום ישירות מאורו של הבורא, לדוגמא: האמונה שהבוס מפרנס אותי, במקום ההבנה שהפרנסה מגיעה מהבורא – באמצעות הבוס.
החלטה לא להתחבר לעבודה זרה וקבלה אישית פנימית שיש כח בורא אין סופי הנמצא בכל מקום כל הזמן.
בגלל חטא העגל הפסדנו את הכוח של "בלע המוות לנצח". בצורה פשוטה הפסדנו להיות בריאים ללא מחלות, ללא מחלוקות, ובשפע בכל תחום בחיים – שזה למעשה כל זה – הפסדנו.
תיקון חלקי לכך טמון ב-שלושת עשרה המידות שמשה מגלה בפרשה זו. 13 – בגימטרייה = 1 בגימטרייה = אהבה, היכולת לעלות מעל השפעת הכוכבים על המזלות.
י"ג המידות מושכות שפע מעולמות עליונים על מנת לחזק מחדש את המערכת החיסונית שלנו, מערכות יחסים, בריאות, פרנסה וכל תחום.
במיוחד מופיעה האות "נ" (הגדולה) בשלוש עשרה המידות.
ה-"נ" הגדולה מושכת אור מספירת ה"בינה" מהעולם העליון. גם כן היא בגימטרייה = 50 – שקשור בספירת הבינה.
בהמשך הפרשה יש אות "ריש" גדולה שגם כן מושכת שפע מבינה. ביחד הן יוצרות את המילה- "נר" – שזה – שלמות של גילוי אור. בשבת זו, אנו מעוניינים, באמצעות מדיטציה בשלוש עשרה המידות במיוחד באותיות הגדולות, להמשיך שפע זה אל תוך חיינו , ולעולם כולו.
השבת נקראת שבת פרה על שם תוספת הקריאה המיוחדת למפטיר