בפרשה הקודמת, פרשת ויצא, משיג יעקב את המדרגה של מרכבה לקו אמצעי. הוא מביס את כל כוחות הכישוף בעולם ופותח את הצינור של הברכה.
הוא מגיע לארץ כנען בפרשה שלפנינו יחד עם כל משפחתו. הוא אדם עשיר מאד.
ליעקב לא הייתה כל אשליה שעשיו אחיו, המייצג של כל השליליות בעולם הרוחני, ישכח את המאבק הבלתי נמנע בין האור לחושך. והנה עשיו אף הוא שמע שיעקב הגיע לארץ ישראל ויצא לקראתו עם 400 איש. ספר הזהר מלמד שאלה הם 400 המדרגות של הטומאה וכוחות החושך. אלה הם צאצאיו ושליחיו של מלאך השטן.
יעקב נערך למלחמה ולשלום, הוא פועל בשלושה מישורים:
הוא מכין את צבאו למלחמה.
הוא שולח מתנות פיוס לאויב ומתפלל.
והוא עושה עוד פעולה. הוא משאיר את כל המחנה ועובר את הנחל, הוא מעבר יבק, לבדו ומעמיד את עצמו במצב של סכנה.
כתוב בתורה "ויאבק איש עמו". ספר הזהר מסביר שהאיש הוא מלאך המוות, השטן, שהוא הצורה הרוחנית של עשו. יעקב מגייס את כל העוצמה הרוחנית שלו ושל אביו וסבו אברהם ובסוף מכניע את מלאך המוות. כאן יעקב שואל את מלאך המוות את שמו. ובצדק, מלאך המוות שואל את יעקב "למה זה תשאל לשמי" ולא עונה לו. מכאן לומדים ששמו של האדם משקף את המגבלה או הרמה הרוחנית שלו. יעקב דורש מהשטן לתת לו את התוכנה שעל פיה הוא פועל בעולם. הוא דורש ממנו את שמות כל הווירוסים שהוא משתמש בהם כדי להפוך את חיי האנשים לגיהינום. השטן לא עונה לו מכוון שהבחירה החופשית חייבת להישמר. כל אחד מאיתנו חייב לנהל את המלחמה הזו עם החושך ולנצח. נצחונו של יעקב עוזר לנו במאבק הזה.
יעקב נלחם למעננו וניצח. המלחמה שלנו היא הרבה יותר פשוטה. בכוחה של הקריאה הזו לסלק את השטן ואת מלאך המוות מחיינו.
למחרת, יעקב ועשו נפגשים. כאן קורה נס.
כאשר בפועל יעקב ועשו נפגשים, עשיו מחבק את יעקב ומנשק אותו מכל ליבו. הכוח הרוחני של יעקב, הכוח של הקו האמצעי, של הרצון לקבל על מנת לתת, הכוח של אהבת אמת מנטרל את השנאה של עשו והוא אינו יכול להזיק לו.
הכוח הזה מתגלה בקריאת הפרשה הזו. בבראשית פרק ל"ג פסוק ד' ישנן 6 נקודות מעל המילה " וישקהו " נקודה אחת מעל כל אות.
בכל מקום בתורה בו יש נקודות מעל האותיות , יש למעשה תוספת של ברכה ושפע רוחני מיוחד, הקיים באותה מילה.
הנקודות מעל "וישקהו " במקרה זה, פותחות שער רוחני, דרכו ניתן לקבל את הכוח להפוך שונא לאוהב, בזמן שהם נכנסים לתחום האנרגטי שלנו.
כמובן שבמידה שאנו פועלים מתוך גישה אנוכית לא נוכל להתחבר ולקבל כוח זה.
הפרשה מתחילה במילים "וישלח יעקב מלאכים.." הם היו ממש מלאכים ולא רק שליחים כפי שניתן לפרש את המילה.
המעשים של יעקב אבינו זיכו אותו להתחבר עם מלאכים ממערכת הקדושה, הם ליוו אותו והגנו עליו ועל משפחתו. ספר הזהר מסביר שהמעשים החיוביים שלנו "בוראים" מלאכים של ממש בהתאם לעוצמת המעשה. כלומר, כאשר אנו מתנהגים לפי החוקים הרוחניים של היקום, אנו זוכים להדרכה ושמירה של המלאכים.