מגזין אינטרנטי מספר 32 פרשת בשלח שבט תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל
תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.
שבת שלום לכולם

פרשת בשלח

הפרשה עוסקת בקריעת ים סוף, נתינת המן לישראל, מים מן הסלע, פסוק מיוחד לרפואה המסתיים במילים "אני השם רופאיך", ולבסוף מלחמת עמלק.
מטרת הפרשה, יציאה מעבדות לחירות! כמו שדרשו יציאת מצרים ולא יציאה ממצרים, מכוון שמודעות מצרים ששכנה בנפש של בני ישראל עזבה ויצאה מהם.
לפעמים נדמה שקל לעשות שינוי בחיים, אך בנקודות העמוקות השייכות לתיקון של האדם יש צורך בהתעלות אנרגטית ונס כגון קריעת ים סוף, רק אז המצרים האוחזים בנו נשארים מאחור ואנו באמת מתקדמים לשלב הבא.
ריכוז האנרגיות האישיות ומסירות נפש, כלומר ללכת על כול הקופה, זהו מצב הכרחי להשגת שינוי אמיתי.
מאחל אני לכולנו שנזכה ליציאת מצרים אישית וכללית, בזמננו.
בברכת שבת שלום,
הרב יחזקאל נגר

 

פרשת בשלח – שבת שירה

בתום היציאה ממצרים אחרי שראו ניסים גדולים מתפנה משה ולאחריו מרים והנשים לשיר שירה גדולה לה'. ההפטרה שלנו לקוחה השבוע מתוך שירת דבורה וברק בן אבינועם לאחר שניצחו במלחמה נגד יבין מלך כנען. גם הם ראו ניסים גדולים . הם פותחים בהכרת הטוב "בהתנדב עם ברכו ה'" וממשיכים "אנכי לה' אנכי אשירה".
בפרשה הבורא לוחם במצרים בעצמו, עם ישראל לא עושה דבר. בהפטרה לעומת זאת מגייסים דבורה וברק את המתנדבים בעם , כשהם מונהגים ע"י הבורא. מה שמלמד על כוח ההתנדבות , האחדות והאמונה ועל כך שללא עשייה אין גאולה.
בתיאורי המלחמה והניצחון יש דמיון רב.
אלה חלק מנקודות הדמיון בין הפרשה להפטרה.
הפעם חשבתי להביא מעט תובנות מתוך "ליקוטי הלכות" של רבי נחמן מברסלב לפרשה, מתוך הפסוקים.
"ויצעקו בני ישראל אל ה'" – מביא את מדרש האגדה , למה היו דומין באותה שעה, ליונה שבורחת מפני הנץ ונכנסה לנקיקי הסלעים והיה הנחש נושף בה, תכנס לפנים – הרי הנחש, תצא לחוץ – הרי הנץ . אמר לה הקב"ה: הראיני את מראיך, את כשרון פעלתך למי את פונה בעת צרה, השמיעיני את קולך ויצעקו בני ישראל אל ה'. וכל ענין זה עובר על כל אדם בעת שרוצה לכנס בעבודת ה' שהיצר הרע וחילותיו שהם בחינת פרעה ומצרים רודפים אחריו…רודפין אותו מכל הצדדין בכמה מיני מניעות ועכובין ויסורין ובלבולים רבים והוא ממש כמו שהיה יציאת מצרים, שמאחוריהם רדפו המצרים אחריהם ומלפניהם היה הים סוער ומצדדיהם חיות רעות עד שלא היה מקום לנוס בשום צד כמו היונה שבורחת מפני הנץ.
מכאן למדנו גם בשיעורי הקבלה כאשר אדם רוצה להשתנות לטובה באות אליו כל מיני מחשבות קשות ומונעות ממנו להתקדם , זוהי יציאת מצרים בכל פעם מחדש והמקור היחיד שיכול לסייע הוא הבורא, בעזרת התורה התפילה והאמונה. "עד שיוכל לשמח נפשו כל כך, עד שייהפך היגון ואנחה עצמו לשמחה…שעל ידי זה יוצאין מן הצרה והגלות".
"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" – "כי מי שאינו מקבל מרבו שהוא בחינת משה את בחינת השתיקה, שהוא בחינת צמצום ומחיצות השכל, שלא יכנוס להשיג יותר מדי ובמופלא ממנו, ולא יכנוס בחקירות וקושיות ותירוצים, רק יסמוך על אמונה, וירצה לכנס בים החכמה, בוודאי ישקע ויטבע בתוך הים ברוחניות ובזכות משה רבנו, עליו השלום, ים החכמה ברוחניות, וזכו לעבור בו בשלום.
מכאן למדנו שלעיתים כדאי לארוז את השכל בשקית ולשים בצד (לא לזרוק) ולהתמסר לאמונה הצרופה וזה המרשם להגיע לחציית ים סוף וליציאת מצרים הפרטית של כל אחת ואחד מאיתנו.

שבת שלום, צמרת

רשימת אירועים

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית, בכול יום שני 20:00-21:30
כדאי להזמין חברים חדשים

*הרצאת מבוא לקבלה-ביום שלישי 7/2/17 20:00

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה
054-6365057 ת.ד. 145 רעננה 4310101