האם קיימת בחירה חופשית ?

האם הגורל ידוע ?
הכל צפוי והרשות נתונה ?
שאלות אלו מלוות כל אדם התוהה אודות הבריאה הנפלאה של העולם ! לפי תגלית של הזמן האחרון
" צפונות התורה ", ניראה בברור שיש ידיעה מוקדמת על ארועים שונים, המתרחשים בעולם.
ידיעות אלו נמצאות בתוך הקודים והצופן שבתורה.
על מנת להבין הבנה ברורה על פי תורת הקבלה, נפנה ונעזר בספר קדום הנקרא " חובות הלבבות " של רבינו בחיי.
רבים המקובלים שהמליצו לעיין בספר זה נציין שרבי יצחק לוריא ביקש מתלמידיו לעיין כל יום בספר הזה .
בשער עבודת האלהי"ם פרק ח' עוסק רבינו בחיי בשאלה זו, ישנן בפרק זה הסברים ודעות הקדמונים לגבי הנושא ולסיכום כתוב שצריך להיזהר מלהתעמק בשאלה זו יותר מידי מכוון ששכל האדם חלש מידי לשאלה זו.
ובכל זאת, בין השורות של פרק זה "דבר המלמד אותך, כי יש לבורא יתברך שליטה על האדם, ושהאדם קשור לרצונו יתברך וכי הבורא משחרר את האדם לעשות את אשר הוא יתברך חפץ ומונע אותו מלפעול את אשר אין הוא חפץ …."
זאת אומרת שבמישור הגשמי לעתים יש לאדם בחירה לעתים לא !
" ובכל זאת רואה אני מצד שני, שלבסוף ניתן לאדם שכר ועונש בהתאם למעשיו ותנועותיו במידה שהתכוון לעבוד בהם את האלהי"ם או שהתכוון להמרות אותו, דבר המלמד אותך, שהבחירה מסורה לרשותו של האדם לפעול כרצונו הוא ……"
זאת אומרת שעיקר הבחירה של האדם נמצאת ברובד הכוונות, ברובד המחשבות, כפי הכונות כך בסוף יהיו הפעולות !