א
ר' קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין

ב
ר' נחמן מהאראדנקא; ר' אברהם המגיד מטריסק;

ג
רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש

ד
ר' יעקב בן מאיר "רבנו תם"; רבנו מאיר מרוטנברג (מהר"ם מרוטנברג)
ר' פנחס הלוי הורוביץ בן ר' צבי הירש הלוי תלמיד המגיד ממזריטש

ה
רבי יהודה נשיאה

ו
ר' ישראל יעקב אלגאזי

ז
ר' אהרון משה מבראד

ח
ר' אליהו מני; ר' מאטילי מקאזמיר בן המגיד מטריסק

ט
ר' יעקב טמירלש מוורמיזא בעל ספרא דצניעותא

י

יא
ר' צבי הירש מזידיטשוב

יב
ר' יעקב בן רבי אשר בעל הטורים

יג

יד
ר' יוסף מטראני בן 'המביט'; ר' מרדכי מקרמניץ

טו
ר' חיים בן עטר; אור החיים הקדוש; אבא חלפתא ובניו

טז
חור בן מרים הנביאה

יז
ר' יהודה בן רבנו אשר הרא"ש

יח
ר' יעקב אריה מראדזמין

יט
רבי בן ציון אבא שאול

כ
ר' נתן נטע הנובר

כא
ר' אליהו בעל שם מוורמיזא בן ר' משה לורנץ;
ר' יעקב יוסף מאוסטרה תלמיד המגיד ממזריטש

כב
ר' שלמה מקארלין; ר' שמעון אשכנזי מזליכוב תלמיד החוזה מלובלין;
ר' דוד מורגנשטרן בן הקוצקר רבה

כג
ר' משה קורדובירו בן רבי יעקב – הרמ"ק

כד

כה
ר' אהרון ברכיה בעל 'מעבר היבק'; ר' מאיר הלוי מאפטא

כו

כז
יוסף הצדיק בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); ר' יצחק חריף מסומבאר

כח
ר' אלעזר בן ר' אלימלך מליז'נסק;
ר' משה טייטעלבוים תלמיד החוזה מלובלין

כט
ר' שלמה יצחקי בן רבי יצחק – רש"י