מגזין אינטרנטי מספר 16 פרשת כי תבוא – אלול תשע"ו

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל
אנחנו בחודש מיוחד – הכנה לשנה חדשה, מפגש הכנה ראשון כבר היה ועכשיו השני
חשוב- פדיון נפש לפני ראש השנה – פרטים והרשמה בקישור המצורף https://www.michael-center.com/?page_id=4821

החלה ההרשמה לחגי תשרי במרכז מיכאל – פרטים והרשמה באתר
https://www.michael-center.com/

הרב יהודה ליב אשלג-בעל הסולם

"ועיקר מה שהפנימיות מתקלקלת מחמת ריבוי החטאים, הוא הזוהמא, וסימנו הוא: הישות והגאות. והזוהמא הזאת, אינה מתיראת מפני כל מיני הסיגופים שבעולם. ואדרבא היא אוהבת אותם, מחמת שהישות והגאות מתרבים ומתחזקים על ידי הסיגופים. אולם אם רוצה אתה למרק החטאים ממך יש לך לעסוק בבטול הישות, במקום הסגופים."

רבי נחמן מברסלב

"אפילה היא אפילה. הסכנה היא שתשכנע את עצמך שהיא אור."

 

פרשת כי תבוא

בספר הזוהר זוהר חדש פרשת כי תבוא סעיף י' כתוב:
" צא וראה, מלך שאוהב את בנו, אף על פי שקללו והכהו, אהבת מעיו עליו, כשמראה כעס חזק, אז רחמים שלו עליו. כך הקב"ה עף על פי שקילל דבריו הם באהבה, בגלוי הן נראות קללות, והם טובות גדולות משום שאלו הקללות היו באהבה. מה שלא היה כן בקללות הראשונות, שכולן היו בדין קשה"
"והם טובות גדולות" כדאי השבת להתחבר לטובות אלו בזמן קריאת התורה!
בברכה, הרב יחזקאל נגר

 

הקשר בין הפרשה להפטרה

הקשר בין פרשת כי תבוא להפטרה ישעיה ס'
פרשת כי תבוא היא לעולם השבת השישית לאחר תשעה באב, השישית משבעת שבתות הנחמה. להפטרה נקרא מפרק ס' בספר ישעיה. כמו בשבועות שעברו נוכל גם השבת למצוא קשר כלשהו בין הפרשה להפטרה.

גם בהפטרת השבוע, כמו בהפטרת השבוע שעבר, הפניה אל ירושלים או אל כנסת ישראל כאל אישה. הפניה היא ישירה, בלשון נוכחת: "קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח". מוטיב מרכזי בהפטרה הוא האור. על כל העמים יהיה חושך ורק על ישראל יזרח אור גדול אור ה': "כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה. כיוון שה' יזרח על ציון והיא תאיר מאורו, כשם שהלבנה מאירה מאור החמה, יהנו גם הגויים, השרויים בחושך, מן האור: "והלכו גויים לאורך, ומלכים לנגה זרחך". כיוון שה' יזרח עליה לא תזדקק עוד ציון לאור השמש והירח. אורו יהיה אור תמיד ללא שקיעה: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה, הירח לא יאיר לך, והיה לך ה' לאור עולם… לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי ה' יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך". בפרשת השבוע אנו קוראים את התוכחה הנוראה, את אלות הברית, את המכות והייסורים שיבואו עלינו, אם חלילה לא נשמור לעשות את דברי התורה. התוכחה פונה אל כל יחיד ויחיד בלשון נוכח.

תחילת הקללות בתוך הארץ. האויבים ישדדו את כל אשר לנו: "שורך טבוח לעינך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צאנך נתונות לאובייך, ואין לך מושיע. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים". "ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ… ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמידך, אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר, שגר אלפיך ועשתרות צאנך, עד האבידו אותך. והצר לך בכל שעריך עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות וגו'". וכנגד אלה בא ישעיה ומנחם: "וינקת חלב גויים, ושוד מלכים תינקי… לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבוליך, וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה".

בסיומה של התוכחה אנו קוראים את הפסוק הקשה: "והפיצך ה' בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך…" בניגוד לזאת מנבא ישעיה בהפטרה: "שאי סביב עיניך וראי, כלם נקבצו באו לך, בניך מרחוק יבואו, ובנותיך על צד תאמנה". "והלכו אליך שחוח בני מעניך, והשתחוו על כפות רגליך, כל מנאציך…" בתוכחה אנו מוזהרים: "יולך ה' אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן. והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ה' שמה". וישעיה מבטיח: "ובנו בני נכר חומותיך, ומלכיהם ישרתונך, כי בקצפי הכיתיך, וברצוני רחמתיך". "וקראו לך עיר ה', ציון, קדוש ישראל." בפרשה נקרא: "ונשארתם במתי מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב, כי לא שמעת, בקול ה' אלוהיך" לעומת זאת אומר ישעיה: "הקטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני ה' בעיתה אחישנה".

פרשת השבוע מדברת על עם קדוש שכל עמי הארץ יראו כי שם ה' נקרא עליו: "וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לה' אלוהיך כאשר דבר". דברי הנביא בהפטרה הם ברוח דומה: "והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך". להביא בניך מרחוק, כספם וזהבם אתם, לשם ה' אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך". וקראו לך עיר ה', ציון קדוש ישראל". ועמך כלם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר".
כמה יפה שירת ישעיה ואין מה להוסיף. מי ייתן ויתקיימו דברי הנביא במלואם במהרה בימינו . אמן.
בשורות טובות שבת שלום צמרת

 

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים , יתקבלו בברכה. את הכול יש לכתוב בלשון מכובדת ונקייה, כך נוכל לשפר את הכתוב מידי שבוע ונעורר את תחושת השותפות לקהילה ולמרכז מיכאל.
שבוע טוב לכולם

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו על הקישור

קבלה למתחיל – לימוד שיעורי קבלה באמצעות האינטרנט


*לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף
http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

רשימת אירועים

סליחות – מוצאי שבת – 24/9/16 12:00-01:20
ערב ראש השנה – ראשון 2/10/16
ראש השנה תשע"ז – 2-4/10/16 ראשון שני שלישי – ברעננה
כפרות – שלישי – 11/10/16 03:00
יום כפור – שלישי רביעי 11-12/10/16 בכפר המכביה

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה
054-6365057 ת.ד. 145 רעננה 4310101