פרשת בהר

הפרשה מתחילה מעניין שמיטה ויובל . שמיטה , השנה השביעית ויובל , שנת החמישים , לאחר שבע שמיטות מגיע היובל .
אחת הנקודות החשובות הקשורות לשמיטה ויובל , יציאת עבד עברי לחופשי . עבד הינו אדם שמחויב לעבוד , לשרת , אדון שהוא בשר ודם . כאשר הוא יוצא לחופשי יכול הוא להתחבר ולעבוד אדון שאינו בשר ודם , אדון שקיומו מעל זמן תנועה ומקום . יכול העבד להיות בצל האמונה ולא בצל העבדות לאדם אחר .
גם בימנו עבדות עדין נמשכת . הרבה פעמים אנשים הופכים להיות עבדים מרצון לאנשים אחרים ,זה קורה בכל מסגרות החיים . השבוע , שבוע של פרשת בהר ניתן להתחבר לאור גדול שיכול לעזור לנו לצאת מעבדות לחירות .
לכן ולא במקרה שם הפרשה , בהר , בגימטרייא 207 ,המילה אור בגימטרייא גם כן 207 .
ובאותו הקשר של לצאת מעבדות לחירות , מספר הפסוקים בפרשה 57 מספר המראה קשר ישיר לפרנסה . המלה זן בעלת אותו ערך מספרי -57 .
מה הקשר לעבדות ?
כל עוד מאמינים שהפרנסה שלנו תלויה באדם אחר , אנו בעבדות .לכן כל עניין שמיטת הקרקע בשנה השביעית מצריך ודאות , אמונה בכוח של האור , לכן פרנסה מאד מושפעת מהודאות שלנו באור . וזה גם הקשר למצווה , הכתובה בפרשה ,שלא להלוות בריבית !
מה ניתן לקבל בשבוע זה באמצעות הכוח של הפרשה ?
כוח לצאת מעבדות לחירות בתחומים שונים של החיים ובמיוחד בתחום הפרנסה ! להתחבר לכוח של אמונה .