הפרשה עוסקת בעיקר בלבוש של הכהן הגדול . הלבוש משמש ככלי לגילוי אור לכן הפרשה מאריכה בתיאור הלבושים של הכהן, הלימוד הפרקטי עבורנו הוא שגם הלבוש שלנו משפיע ואחת הדרכים קשורה למוסג שעטנז (להסבר מורחב אודות שעטנז לחץ כאן)
הכהן משמש כצינור לשפע הרוחני וכמו שיש צורך בצינור מים על מנת להעביר מים ממקום אחד למשנהו, כך גם ברוחני. וכמו שיש ביטוי לכהן גשמי כך גם יש ערוץ רוחני לאנרגיה של חסד, באמצעות המלאך מיכאל.
מכוון שכך גם מספר הפסוקים בפרשה מגלה את אותו הכוח של חסד ולכן מספר הפסוקים בפרשה הוא 101 ,גימטרייא של המילה מיכאל.
מאז הולדתו של משה רבנו מופיע שמו בכל פרשה בתורה למעט הפרשת תצווה. הסיבה לכך נעוצה בבקשה של משה עצמו לאחר חטא העגל. כאשר מבקש משה שהבורא יסלח לישראל הוא אומר "ואם אין מחני נא מספרך…." ולמרות שהבורא סולח לעם השם של משה אינו מוזכר בפרשה זו ! ללמדנו שלא כדאי לאדם לקלל את עצמו!