בשנים רגילות מופיעה פרשה זו בתוך חודש אייר. בשנים מעוברות הפרשה מופיעה בשבת שליפני ראש-חודש אייר.
מדוע ?
סמיכות הפרשה לחודש אייר מעידה כמובן על קשר חשוב לחודש זה,הידוע גם בכוחות רפואה שניתנו בו (איר- ראשי תיבות של "אני יהו'ה רופאך" ).
הקשר לחודש מתבטא במיספר הפסוקים של הפרשה , 64 פסוקים. הסימן שניתן לפרשה, כלומר מילה המשתווה בערך המיספרי של אותיותיה ל-64 היא "ונגה".לא במיקרה כוכב נוגה הוא המשפיע על חודש אייר .
הפרשה מתחילה באמירה לבני ישראל להיות קדושים !
כל אחד שמנסה להיות קדוש בימינו יודע שזו עבודה במישרה מלאה. עבודה בכח המחשבה ! עבודה של מודעות הבאה לידי ביטוי פיזי בחיים .
מהיכן ניתן לקבל את הכח לעבודה נישגבה כל כך ?
התשובה לכך צפונה בפסוק ב' פרק י"ט "….כי קדוש אני יהו'ה אלוהיכם "
האור המושפע מהבורא כולל בתוכו את הכח להיות קדוש . הצהרה זו מלמדת שעל ידי היתחברות לאור הבורא נהיה קדושים ומהוה גם הבטחה שבסופו של דבר אכן כולם יהיו קדושים. ההבדל בין האנשים הוא רק באיזו דרך נלך ואיזה חויות נעבור עד שהדבר יתממש.
בפרשה פסוק מיוחד הכולל את התורה כולה "….ואהבת לרעך כמוך אני יהו'ה " הפסוק אינו מסתיים לאחר המילה כמוך ,מכוון שאהבת הזולת מהווה גשר למטרה של השתוות לאור. כלומר לשדר על אותו התדר של האור להיתנהג באותו האופן בלי רצון אנוכי .
כיצד ראיה משפיעה על הנשמה ? על הקדושה של האדם ?
" דע , כי בהבטת וראיית איש את רעהו עושה רושם ,והנשמה בכח הראות יוצאה להביט , ואם הוא דבר טוב בפועל נדבק בו , ואם הוא דבר רע , יקח ג"כ מעצמותו , וח"ו תתחלף הנשמה …."
(כתבי האר"י , לקוטי- תורה, פרשת- קדושים )
כלומר כאשר אנו מביטים, חלק מהנשמה יוצא החוצה דרך העינים ונוגע ומתחבר לדבר שמביטים עליו .במידה והדבר חיובי אנו נתחזק במידה והוא שלילי נפסיד אנרגיה ! לכן כדאי להיתבונן על דברים חיוביים ולא כדאי להיתבונן בדברים שלילים !
מכאן גם אפשר להבין, שאנרגיה זורמת דרך העינים החוצה ובמידה והמחשבות שלנו בתדר שלילי , מה שנעביר לאחרים יהיה שלילי . וזה גם השורש להבנה מהי " עין הרע " ,זרימת אנרגיה שלילית דרך העינים של האחד אל השני !