חג סוכות

הסבר:
מדוע כדאי "לזכור" את חג סוכות ?
הדרך שנקבעה על ידי התורה , לזכור את החג , היא ישיבה בסוכה , מדוע ?
הקבלה מסבירה שזכירה היא בעצם התחברות .כאשר אני זוכר אירוע משמח שקרה לי , אני מתחבר לאותו מימד זמן ולמעשה חווה את אותה הרגשה בשנית .
הקבלה מסבירה שהסוכה מהווה מכשיר קליטה לאנרגיה מיוחדת , המתגלה אך ורק במשך שבעת ימי החג . כניסה לסוכה היא מעין כניסה לתוך מכשיר המזהה את נקודות החולשה שלנו ובאופן אוטומטי מתחיל גם לרפא אותן.
הריפוי יהיה אפקטיבי יותר במידה ונשהה בסוכה זמן רב יותר.
אגב , מיותר לציין , סוכה שאינה כשרה לא מסוגלת לקלוט אותה אנרגיה .
עיקר האנרגיה של הסוכה, הריכוז היותר גבוה, מופיע ביום הראשון של החג.
שאר הימים מהווים הוצאה לפועל של היום הראשון. לכן בזמן בית המקדש התקשורת באמצעות הלולב הייתה ביום ראשון של חג הסוכות בלבד.
סוכה בגימטרייא = 91  = אמן = מלאך = אילן (עץ החיים) = סא"ל (צירוף לפרנסה)….