אזכרה בחודש ניסן

לימוד תורה של ילדים לעילוי נשמת הורים חשוב ביותר לתיקון נפטרים, לכן כדאי בכל 13 ימים ראשונים של חודש ניסן כדאי לקרוא פרקי תהילים לעילוי נשמת ההורים.

מכוון שיש סגולה בחודש ניסן להתפלל לעילוי נשמת הנפטרים, במרכז מיכאל נערוך תפילה לעילוי נשמת נפטרים במשך שלושה עשר ימים, מראש חודש עד י"ג בחודש, להשתתפות שילחו במייל (7272mc@gmail.com) שם הנפטר ושם אימו, חשוב לתרום לעילוי הנשמה, תרומה מומלצת 18 ₪ עבור כל אדם.

 תשלום מאובטח באמצעות בנק לאומי – לחץ כאן 

הסבר:

מכוון שחודש ניסן הוא חודש של שמחה וגאולה חשוב להיות שמח בזמן זה, ולא נוהגים לעלות לבית העלמין, אפילו אם יש לו אזכרה לא עולה.

על-פי הרב מרדכי אליהו ז"ל נהגו לילך בערב ראש־חודש ניסן לבית הקברות להרבות בתפילה לעילוי נשמת הנפטרים, היות ועל פי הזוהר הקדוש יש בימים אלו תועלת גדולה לנפטרים מהמצוות והמעשים טובים שעושים לעילוי נשמתם. וטוב לעשות כן גם בערב ראש־חודש אייר.

ולכן פשט המנהג לעלות בערב ראש חודש ניסן.. שהשנה הוא ביום 15/3/18 חמישי בערב, וביום שישי בבוקר עד השעה 11:00

כוהנים נשים בהריון ונשים בימי נידה לא עולים לבית הקברות, כדאי שידליקו נרות בבית לעילוי נשמת הנפטרים ולהתפלל לעילוי נשמתם.

בספר הזהר פרשת בלק סעיף רט"ו כתוב "וימים ידועים יש בשנה. שהם ימי ניסן וימי תשרי שאלו הרוחות משוטטים ופוקדים למקום שצריך, ואע״פ שבזמנים הרבה הם משוטטים אבל ימים אלו רשומים אלו והם נראים על החומות שבגן, כל אחד ואחד כמראה צפרים מצפצפים, בכל בקר ובקר, וצפצוף ההוא, הוא שבח להקב״ה ותפלה על חיי בני אדם של עולם הזה. משום שבאלו הימים ישראל כולם מתעסקים במצות ובפקודות רבון העולם. ואז נראים הצפרים מצפצפים בשמחה, ועל החומות שבגן עדן הם מצפצפים משבחים ומודים ומתפללים על חיים של עולם הזה"

בברכה